Zgodbe, narava in druženje

Sprehodi z Legendami

PRIPRAVA IN EVALVACIJA PEDAGOŠKIH PROGRAMOV

Različnim izvajalcem pedagoških programov (vrtci, osnovne in srednje šole, muzeji ...) nudimo pripravo novih pedagoških programov ter evalvacijo in svetovanje za nadgradnjo že obstoječih. Ponudba vključuje: - poglobljen pogovor z naročnikom, - analizo stanja, raziskovanje ter zbiranje informacij, - evalvacijo že obstoječih programov, - pripravo novih pedagoških programov. Za več…

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Individualno svetovanje je namenjeno vsem ponudnikom turističnih storitev, upravljavcem dediščine in ponudnikom dodatnih vsebin na podeželju. Svetovanje zajema: - obisk ponudnika na terenu, - raziskavo širšega terena ter vpetost individualne zgodbe v širšo sliko, - analizo in podajanje predlogov, - individualno delo s ponudnikom na enem od področij (razvoj zgodbe oz.…

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA

Strokovnjaki za interpretacijo dediščine skozi oči obiskovalca obiščejo izbrano lokacijo (muzeji, tematske poti, objekti dediščine, interpretacijski centri, izkustveni parki ...) in analizirajo ali so potrebne informacije obiskovalcu na voljo na dovolj jasen način. Analiza izkušnje obiskovalca je sestavljena iz več delov: 1. Pred obiskom: - analiza ponudbe, prisotnosti v turistični…

UVOD V KONCEPT INTERPRETATIVNEGA VODENJA

  »Zakaj? Da bi izkusili, kako je pomembno omogočiti obiskovalcem aktivno sodelovanje in skozi uporabo vseh čutov soustvarjati doživetja, po katerih današnji človek tako hrepeni. Da bi skozi uporabo interpretacijskih tehnik postala vodenja bolj srčna, zanimiva, povezovalna in soustvarjalna, s čimer bi doprinašala k osebni rasti posameznika, k boljšim medosebnim odnosom…

GOSTITELJ INTERPRETATOR

Ponudite obiskovalcem drugačno doživetje! Pokažite jim vašo edinstvenost ter jih povežite z dediščino regije. Usposabljanje GOSTITELJ INTERPRETATOR za vse ponudnike turističnih storitev na podeželju.  Kot ključni deležniki pri promociji ne samo svojih izdelkov in storitev, ampak tudi širše kraja in regije, se vsakodnevno srečujete z vedno novimi zahtevami današnjega gosta.…

VODNIK INTERPRETATOR

40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja. Program usposabljanja zajema: - standarde interpretativnega vodenja, - metodologijo interpretativnega vodenja, - razvoj pozicijskega stavka, - interpretativni nastop in interpretativni…
#narava  #kultura #dediščina #interpretacija #krajina #delavnice #drugače #celovito #sporočilo #nov pogled Vljudno vabljeni na Poletno šolo interpretacije dediščine 2017 KULTURNO Z NARAVO Interpretacija krajine 10.–11. 6. 2017, Šmarje pri Jelšah – Muzej baroka Predavanja o naravi in naravni dediščini Kaj je krajina in kaj jo zaznamuje Odkrivanje povezav med naravno in kulturno dediščino…

ČEBELE SO DOMA V LJUBLJANI

NETIPIČNA TEMATSKA POT Eden izmed glavnih trditev vseh mojih delavnic, izobraževanj in javnih nastopov je, da je nemogoče govoriti o naravni in kulturni dediščini kot dveh ločenih entitetah. V zgodbah nastopata skupno in prav tako ju je potrebno tudi interpretirati. Tako so se lotili čebel v Mestni občini Ljubljana (v…