Moja poslovna pot je zelo pestra in polna različnih vlog, ki me vsaka po svoje navdihujejo, zaposlujejo in mi nudijo profesionalni razvoj.
Najdlje sem etnologinja in kulturna antropologinja. Malo manj sem Legenda. Že peto leto vodim KD Legende, društvo, ki združuje navdušenke nad dediščino in njeno interpretacijo. V letu 2016 sem postala trenerka Interpret Europe na področju interpretacije dediščine in maja 2017 pridobila naziv interpretatorka kulturne dediščine s statusom samozaposlene v kulturi. Počasi se tudi izteka moje prvo leto, ko opravljam vlogo koordinatorke Interpret Europe za Slovenijo.

Vlogo, ki sem jo prevzela po tehtnem premisleku in z rahlim cmokom v grlu. Zastopati mednarodno organizacijo v Sloveniji in slovensko članstvo na evropski ravni, ni mačji kašelj. Zavedala sem se odgovornosti, ki si jo nalagam, a s podporo mojega tima je prenašanje le-te veliko lažje. Glavna cilja, ki sem si ju zadala v funkciji nacionalne koordinatorke in podporo mojega tima, sta združevanje slovenskih članov in promocija organizacije v Sloveniji. Za povezovanje članov smo pripravili prvo srečanje aprila letos v Muzeju baroka Šmarje, medtem ko smo za promocijo interpretacije dediščine in Interpret Europe pripravili velik dogodek Moje, tvoje naše – interpretacija dediščine v Celju.

(Foto.: Helena Vičič)

Namen dogodka je bil prikazati program usposabljanj Interpret Europe, primer uporabe standardov in metod interpretativnega vodenja, ki se jih priučijo vodniki interpretatorji ter izkušnje slovenskih članov Interpret Europe v obliki krajših predstavitev.
Na kratkih predstavitvenih delavnicah sva s kolegico trenerko IE Heleno Vičič predstavili nekaj osnovnih vaj, ki najbolje predstavijo 40-urni program Vodnik interpretator, 16-urni program Gostitelj interpretator ter 40-urni program Načrtovalec interpretacije. V dobri uri program je težko predstaviti kompleksnost načrtovanja in izvedbe interpretacije, zato sva se s Heleno zadovoljili z razburkanjem miselnih procesov.

(Foto.: Dominika Koritnik Trepel)

Čudovito okolje Celjskega gradu, v katerem se je odvijal prvi del program, nam je omogočil Zavod Celeia Celje, ki je pristopil kot soorganizator. Za resnično doživetje gradu je poskrbela vodnica interpretatorka Carmen Klepej. Udeležence je popeljala v srednji vek in z njimi poustvarila zgodbo o načinu življenja na Celjskem gradu. Udeleženci so doživeli vodenje, ki se odmakne od klasičnega scenerija, dovoli gostom soustvarjanje zgodbe, jim pokaže različne pomene dediščine in v njih vzbudi čustveno doživljanje hladnega kamenja, ki pripoveduje zgodbo o rodbini celjskih že več kot 500 let.

(Foto.: Dominika Koritnik Trepel)

V zadnjem delu programa smo prisluhnili štirim članom Interpret Europe, ki so se v svojih predstavitvah dotaknili vrednot, ki jih pri svojem delu interpretirajo in načinov kako interpretirajo.

Lenka Stermecki iz ZRSVN je v svojem prispevku predstavila Geo identiteto v čezmejnem Geoparku Karavanke. V območju, ki je bilo v polpretekli zgodovini velikokrat tarča političnih nesoglasij, se lotevajo izgradnje nove identitete, ki se vrača h koreninam. Identitete na podlagi naravnih danosti, ki daje skupno točko tako slovenskemu, kot avstrijskemu delu parka.

Metka Starič iz Zavod Parnas je dokazala, da ne gre samo ljubezen skozi želodec, ampak da je kulinarika odličen način za aktivacijo lokalne skupnosti z istim ciljem, to je ohranjanje dediščine. Formacija dediščinskih skupnosti je zelo zahteven in dolgotrajen proces, a ko steče, je rezultat trajen. Nasploh če je vključevanje mladih tako uspešno, kot v Zavodu Parnas.

Milan Kovač je arhitekt z neverjetnim naborom mednarodnih izkušenj pri varovanju kulturne dediščine. Sprehodili smo se skoz njegovo bogato poklicno pot, ki ga je vodila od Slovenije do Azije, Egipta itd. Nagovarjal je pomembno vrednoto skrbništva nad dediščino ter kolektivne odgovornosti do njenega varovanja.

Marko Slapnik iz zavod za pristna doživetja Poseben Dan pa je spregovoril, kako je lahko naravna katastrofa priložnost za evalvacijo in nov začetek. Hud vetrolom decembra 2017 je razdejal tematsko pot v Logarski dolini. Njeno sanacijo so odgovorni izkoristili za evalvacijo in prenovo tematske poti po principih načrtovanja interpretacije.

Dan je minil v zelo pozitivnem vzdušju, ko smo se na kupu zbrali isto misleči, ki verjamemo, da je interpretacija dediščine orodje, ki omogoča bolj poglobljeno razumevanje in povezovanje z dediščino.
Za vse člane Interpret Europe v Sloveniji pa – nasnidenje spomladi v Štanjelu!

 

Janja Sivec

Uspešno o interpretaciji v Celju