Pisec interpretativnih besedil

40-urno usposabljanje Interpret Europe

Prijave: https://forms.gle/eA4DAHQinDY3GYrHA 

 

Želite ujeti bistvo svoje dediščine v pisani besedi? 40-urno usposabljanje se loteva moči besed. Naučili se boste sprostiti svojo kreativnost, kako vedeti kdaj pisati strnjeno in kdaj so potrebna dodatna pojasnila, kako vzbuditi zanimanje, presenetiti in omrežiti svoje občinstvo. Usposabljanje je polno navdihujočih vaj, premetenih trikov in pravil, kako spremeniti »dolgočasno« besedilo v jasno, privlačno in interpretativno. Poglejte na table, napise in razstave skozi drugačne oči.

 

Za pridobitev naziva Pisec interpretativnih besedil morajo kandidati opraviti vse module usposabljanja in uspešno opraviti vse naloge. Zaželeno je, da imajo kandidati prejšnje izkušnje s pisanjem besedil za javnost. Naloge za prejem potrdila vključujejo razvoj pozicijskega stavka, preureditev že obstoječega besedila in kot zaključno nalogo ustvariti novo interpretativno besedilo za izbrane objekte ali pojave z uporabo pravil o postavitvi in oblikovanju.

Pisanje interpretativnih besedil je veščina, ki odpira oči za drugačne poglede, globlje pomene in vživljanje v razumevanje drugih. Dojemam ga kot orodje za vzpostavljanje pristnih stikov in doživetij. Bogati nas in poglablja stik s seboj in svetom. Hvala ti za informacije, znanje in spodbude, da smo kopali po sebi, po svojem notranjem svetu. Hvala ti za številne primere, ki so nam odpirali spoznanja in na jezik polagali vzdihe AHA. Hvala, da si usposabljanje priredila za izvedbo v slovenščini in v Sloveniji. Nadaljnji razvoj veščin je seveda odvisen od vsakega posameznika, a verjamem, da nas bodo prijateljstva in potrebe na terenu še naprej povezovale. (Marko Slapnik, POSEBEN DAN, zavod za pristna doživetja; Ljubljana, junij 2019)

Danes je zadnji dan tečaja in lahko rečem, da mi ni žal. Na tečaj sem šla s pričakovanji, da bo to verjetno bolj ali manj samo neko predavanje, s kakšno manjšo vmesno nalogo. No že prvi dan je popolnoma porušil moja pričakovanja, v pozitivnem smislu. Janja, postavljala si nam naloge, ki so (vsaj mene) potisnile izven cone udobja, me prisilile razmišljati izven svojih okvirjev in kar je najpomembnejše, ob katerih sem se naučila veliko novega. Zame je tema interpretacije, še posebej pisanje interpretativnih besedil, popolna novost, zato je bilo morda na trenutke nekoliko težje osvojiti posamezne tematike. Pravijo, da vaja dela mojstra, tako bom očitno morala s pisanjem nadaljevati in se v tem uriti. 🙂 (Katja Škerjanc, Park Škocjanske jame; Ljubljana,  junij 2019)

 

Foto: B. Macarol

Usposabljanje vodi trenerka Interpret Europe Janja Sivec. Več o njej si lahko preberete na tej povezavi.

 

Udeleženci usposabljanja morajo pred udeležbo postati člani Interpret Europe.

https://members.interpret-europe.net

Udeleženci potrebujejo za udeležbo na usposabljanju prenosi računalnik.

Udeleženci morajo nedokončane naloge iz usposabljanja opraviti doma.

 

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki:

  • pišejo z namenom povezati obiskovalce z naravno in kulturno dediščino,
  • želijo svoja besedila pisati na jasen in učinkovit način,
  • želijo spoznati dodatna orodja pisanja kratkih besedil, ki omrežijo,
  • pišejo tematska besedila, namenjena širši javnosti,
  • želijo s svojimi besedili razkriti različne pomene dediščine, nagovoriti emocije ali spremeniti védenje in vedênje obiskovalcev.

Pogoji za udeležbo:

  • plačilo kotizacije pred pričetkom usposabljanja,
  • prenosni računalnik za delo med usposabljanjem,
  • individualno članstvo v Interpret Europe*,
  • predhodne izkušnje dela v dediščini in pisanja besedil so dobrodošle, niso pa pogoj.

Pogoji za pridobitev potrdila Pisec interpretativnih besedil s potrdilom Interpret Europe:

– 100% udeležba na usposabljanju,

– aktivno sodelovanje,

– uspešno opravljene naloge znotraj usposabljanja,

– uspešno opravljena zaključna naloga,

– oddana elektronska evalvacija usposabljanja.

Program usposabljanja:

1.      DAN

Uvod v usposabljanje in spoznavanje.

Kaj je beseda in kje jo uporabljamo.

Moč zgodbe.

Kakovosti interpretacije dediščine.

Razkrivanje različnih pomenov.

Razvoj pozicijskega stavka.

Informacije na(s)proti interpretacije.

Kaj je učinkovito – evalvacija tekstov.

2.      DAN

Izbor besed.

Ko besedilo oživi.

Izboljšanje razumljivosti in berljivosti besedila.

Kreativno pisanje.

Uvod v postavitev in strukturo besedila.

Moč domišljenega besedila.

3.      DAN

Vabljivi naslovi.

Izboljšave obstoječih besedil.

Pisanje interpretativnega besedil.

Pisanje besedila za audio vodiče.

4.      DAN

Pomen celostne podobe medija z besedilom.

Uvod v tematsko linijo.

Kritično oko do obstoječih tabel.

Izboljšave obstoječih tabel.

Evalvacija popravkov.

5.      DAN

Neosebna orodja interpretacije in interpretativno pisanje.

Pisanje za spremembo vedênja.

Delo na zaključni nalogi.

 

*Včlanite se na http://www.interpret-europe.net/top/join.html

Vprašanja glede usposabljanja lahko naslovite na janja.sivec@dlegende.com

 

Za organizacijo in izvedbo usposabljanja je odgovorna Janje Sivec, samozaposlena v kulturi, interpretatorka kulturne dediščine.

Pisec interpretativnih besedil