SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UDELEŽBE NA USPOSABLJANJIH KD LEGENDE

Splošni pogoji veljajo za izobraževanja organizirana s strani KD Legende ali izobraževanja organizirana v sodelovanju z Janja Sivec, samozaposlena v kulturi, interpretatorka kulturne dediščine.

PLAČILO KOTIZACIJE

Kotizacije se lahko poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred usposabljanjem, na katerega se udeleženec prijavi. S posredovanjem izpolnjene prijavnice si udeleženec zagotovi prosto mesto na usposabljanju, na katerega se prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi usposabljanja sklenjen, ko organizator usposabljanja prejme izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se udeleženec ne udeleži usposabljanja, na katerega se je prijavil in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vrača.

UDELEŽBA NA USPOSABLJANJIH

Udeležba na usposabljanjih je mogoča izključno pod pogojem, da je udeleženec poravnala kotizacijo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Organizator usposabljanj si pridržuje pravico do spremembe datuma, lokacije izvedbe izobraževanja ali do odpovedi izobraževanja (npr. zaradi bolezni predavatelja ali prenizkega števila prijav), o čemer obvesti naročnika najmanj dva dni pred predvidenim izobraževanjem.

Posamezno usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj šest udeležencev oz. minimalno število, določeno s strani organizatorja usposabljanja. V primeru, da se na posamezno usposabljanje ne prijavi minimalno število udeležencev, se usposabljanje ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred usposabljanjem po elektronski pošti obvesti udeležence, ki so nanj prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo. Usposabljanja bodo potekala v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del usposabljanj ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar se bo prijavljene udeležence vnaprej posebej opozorilo.

Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj, so zaščitena avtorska dela.

Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja.

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO KOTIZACIJE

Udeleženec, ki se je prijavila na usposabljanje, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 delovnih dni pred predvidenim datumom usposabljanja in sicer tako, da o tem obvesti organizatorja usposabljanja preko elektronske pošte na naslov: info@dlegende.com. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi. V primeru, da se organizacija prijavi na usposabljanje manj kot 5 delovnih dni pred predvidenim datumom usposabljanja, odpoved ni možna.

Vsa usposabljanja sodijo v sklop neformalnih usposabljanj v okviru vseživljenjskega učenja. Podeljena potrdila ne nadomeščajo nacionalnih ali mednarodno priznanih licenc.