Legende se potepamo vse povsod, a še posebej nam je pri srcu širše območje Obsotelja in Kozjanskega. Pridružite se nam pri odkrivanju območja, ki ga zaznamujejo visoki zeleni hribi (Boč, Donačka gora, Veternik ...), vinorodna pobočja, reke (Voglajna, Sotla, Bistrica ...), stari trgi (Lemberg, Pilštanj, Podsreda ...) ter dvorci in gradovi.
Predvsem pa so tu doma zgodbe.

Sprehodi z Legendami po Bistrici ob Sotli

Katere zgodbe še živijo v lokalni skupnosti in katere bi lahko iztrgali pozabi ter jih iz terenskih zapiskov, knjig, lokalnega spomina ponovno obudili? To so vprašanja, ki smo si jih zastavili in nanje iskali odgovore člani študijskega krožka Z Legendami po Bistrici ob Sotli, ki je potekal v organizaciji KD Legende in podpori Knjižnice Bistrica ob Sotli v letu 2022.

Moj kraj - Šentvid pri Grobelnem

Šentvid pri Grobelnem