Legende se potepamo vse povsod, a še posebej nam je pri srcu širše območje Obsotelja in Kozjanskega. Pridružite se nam pri odkrivanju območja, ki ga zaznamujejo visoki zeleni hribi (Boč, Donačka gora, Veternik ...), vinorodna pobočja, reke (Voglajna, Sotla, Bistrica ...), stari trgi (Lemberg, Pilštanj, Podsreda ...) ter dvorci in gradovi.
Predvsem pa so tu doma zgodbe.

Legende dreves

Človek ima do dreves poseben odnos, nekoč so verjeli, da je drevo os sveta in ga imenovali drevo življenje oz. svetovno drevo. Za drevesa so verjeli, da nosijo v sebi duhovno moč, ki je sposobna zdravljenja in da se v njih skriva drevesni duh, zaradi katerega trkamo na les, da ga prebudimo. Danes drevesa cenimo večinoma z njihovega gospodarskega stališča ali sence, vseeno pa ljudje čutimo neko povezanost z drevesi, ki se prenaša iz generacije v generacijo tudi preko poimenovanja krajev. 

V študijskem krožku bomo raziskovali povezanost med človekom, skupnostjo in drevesi ter interdisciplinarno pristopali k interpretaciji dreves s pomočjo raznolikih medijev. 

Moj kraj - Šentvid pri Grobelnem

Študijski krožek je namenjen raziskovanju in predstavljanju dediščine Šentvid pri Grobelnem. 

Zgodbe narave Bistrice ob Sotli

Hoja v kardelu je prvi korak za izpit za volka.

Zgodbe nas učijo o svetu, ki nas obdaja. A zgodbe se moramo najprej naučiti poslušati, jih posrkati vase in nato pripovedovati naprej, ker le tako zgodbe živijo. 

Zgodbe nas zabavajo, učijo in opominjajo. A mnogokrat so preslišane in zato jih moramo vedno znova in znova pripovedovati.  

Zgodbe so last vseh nas. Najbolj jih znajo pripovedovati tisti, ki z njimi živijo. Prav delo v in z lokalno skupnostjo je namen študijskih krožkov, ki so podprti s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Letošnji v organizaciji društva Legende je bil namenjen Zgodbam narave. 

Sprehodi z Legendami po Bistrici ob Sotli

Katere zgodbe še živijo v lokalni skupnosti in katere bi lahko iztrgali pozabi ter jih iz terenskih zapiskov, knjig, lokalnega spomina ponovno obudili? To so vprašanja, ki smo si jih zastavili in nanje iskali odgovore člani študijskega krožka Z Legendami po Bistrici ob Sotli, ki je potekal v organizaciji KD Legende in podpori Knjižnice Bistrica ob Sotli v letu 2022.