JAZ IN NARAVA – foto natečaj

JAZ IN NARAVA – foto natečaj

KD Legende, v sodelovanju s Knjižnico Bistrica ob Sotli, razpisuje v sklopu študijskega krožka Zgodbe narave Bistrice ob Sotli
Medgeneracijski fotografsko pripovedni natečaj
JAZ in NARAVA
fotografije narave Bistrice ob Sotli z zgodbo
Tema natečaja je narava širšega območja Bistrice ob Sotli. Predvsem bi si želeli v fotografijah in zgodbi začutiti vaš odnos do narave oz. sledi, ki jih pušča človek v naravi ali obratno, kako je narava zavzela nazaj človekovo ustvarjanje. 
Na natečaju lahko sodelujejo pari, ki imajo vsaj 15 let starostne razlike. En sodelujoči mora biti mladoleten (do dopolnjenega 18 leta) z dovoljenjem skrbnikov (prijavnica).   
Poslane fotografije se smatrajo in ocenjujejo kot celota. Vsaka fotografija mora biti opremljena z naslovom fotografije v obsegu največ šest besed. Kot del natečaja in refleksije na poslane fotografije par pripravi tudi zgodbo v obsegu največ 150 besed. Komisija bo ocenjevala prispelo gradivo para kot celoto in ne bo izbirala le posamezne fotografije. 
Natečaj je odprt do 1. 7. 2023

Interpretation for children

Interpretation for children

Interpretation for children workshop is a 16-hour (2 days) programme that focuses on implementing quality standards of heritage interpretation into programmes for children. 
In the workshop will take a look at:
how we learn, 
what are the advantages and limitations of knowing the age group we are working for, 
guidelines for children´s interpretation, 
quality standards of heritage interpretation, 
toolbox of activities and how to use them 
and the planning process.