Vodnik interpretator, je vodnik, ki pri svojem delu zasleduje standarde interpretativnega vodenja, prevzema nase funkcijo povezovalca in ne podajalca mnenj ter obiskovalcem nudi doživetje dediščine.

ŠTIRJE OSNOVNI STANDARDI INTERPRETATIVNEGA VODENJA
Pojave in objekte spreminjamo v doživetja.
Nakažemo pot do različnih pomenov.
Spodbujamo ustvarjanje globljih povezav z dediščino.
Spodbujamo upravljanje in skrbništvo nad dediščino.

Doživetje
Bistvo vsake aktivnosti interpretacije so prijetne, neposredne izkušnje z avtentičnimi elementi dediščine. Ker želimo poudariti vrednost teh elementov, jih imenujemo pojavi ali objekti. Vsak pojav oz. objekt lahko zaznamo s čutili, pa naj gre za oprijemljive objekte (snovna dediščina), kot so drevesa, slike ali hiše, ali za neoprijemljive pojave (nesnovna dediščina), kot so plesi, pesmi ali sončni vzhodi. V vlogi vodnika interpretatorja izpostavimo temo interpretacije le, kadar in kjer je mogoče videti ali zaznati posamezne pojave ali objekte. Na primer, ko želimo posamezno gotsko cerkev predstaviti kot primer določenega arhitekturnega obdobja, ob tem ne obravnavamo gotskih cerkev na splošno, temveč se vedno navežemo na dotični primer, ki ga lahko vidimo, na njegovo specifično zgodovinsko ozadje ter na njegove značilnosti. Podobno bo tudi interpretacija nekega pojava/objekta v naravnem rezervatu spomladi drugačna kot jeseni, prav tako tudi ne bo enaka v dežju kot ob sončnem vremenu. Neposredno doživljanje posameznega pojava oz. objekta ali prostora, je zmagovalna karta vsake aktivnosti interpretacije. Če na interpretativnem sprehodu naključno odkrijemo porušeno zgradbo ali poškodovani artefakt, to običajno predstavlja močnejšo izkušnjo kot popolnoma ohranjena fotografija v našem žepu. Kvaliteta vodnika se kaže tudi v tem, kako se je sposoben prilagajati ob nepredvidljivih dogodkih ali pojavih, ki pa z izkušnjami morda postanejo predvidljivi.

Koraki k razkritju pomena dediščine
Ko govorimo o komunikacijskih elementih in ob tem upoštevamo trikotnik interpretacije, pri tem mislimo na posamezne korake k razkritju/spoznanju pomena, ki so del celotnega sporočila in obiskovalcem pomagajo vzpostaviti stik s pojavom ali objektom. Ti koraki predstavljajo različna sredstva, pripomočke in metode za razkritje pomena. Takšna metoda je lahko tudi razlaga, ki je povsem ustrezen komunikacijski pristop pri vodenju strokovnjakov. Nasprotno pa podrobne razlage
običajno niso primerne pri aktivnostih, ki so namenjene širši javnosti. Zaradi tega se vodniki interpretatorji opremimo z najrazličnejšimi sredstvi, metodami in pripomočki, ki so primerni za posamezno skupino in pojav oz. objekt.

Resonanca pri obiskovalcih
Cilj vodnika interpretatorja je ustvarjanje odmeva pri obiskovalcih. AHA efekta, ki bo pri njih pustil vtis vodenja, ki bo trajal dlje, kot do poti domov. Najuspešnejši pri vzpostavljanju globljih povezav smo z aktivno participacijo obiskovalcev pri soustvarjanju interpretacije. Le to dosežemo z dialogom.

Skrbništvo
Končni cilj vseh, ki delujemo v dediščini in turizmu je razumevanje pomena dediščine in prevzemanje skrbništva nad njo. Le s kolektivnim prevzemanjem odgovornosti lahko dosežemo trajnostno naravnani turizem in koriščenje naravnih in kulturnih dobrin v namene preživljanja prostega časa, poučevanja, raziskovanja itd.

 

Janja Sivec

VODNIKI Z NAMENOM