Za nami je 3. družinsko muzejsko doživetje v Muzeju baroka Šmarje, ko na prvo septembrsko nedeljo pripravimo nabor aktivnosti in delavnic za družine.

Že pri njegovem snovanju smo se vprašali, kateri izmed ciljnih skupin Muzeja baroka Šmarje želimo nameniti še posebno pozornost. Obiskovalci so si med seboj zelo različni. Lahko jih ločimo po številnih vidnih oz. zunanjih parametrih (starost, spol, število …). A morda še pomembnejši, za ustvarjanje kakovostne interpretacije, so notranji parametri, kot je npr. razumevanje njihove motivacije za obisk.

Lokostrelstvo postane v času baroka hobi (Foto.: Muzej baroka Šmarje)

Velikan interpretacije dediščine, Sam Ham, se v svojih knjigah večkrat sklicuje na motivacijo in stanje duha naših obiskovalcev. Eno izmed vprašanj, ki si jih postavi je: »Zakaj bomo na tv preklopili kanal, ko program ni več po našem okusu, medtem ko v kinu vztrajamo, četudi film ni ravno to, kar smo pričakovali?«

Odgovor je naše stanje duha in motivacija. V domačem okolju smo sproščeni in z daljincem v roki kreatorji preživljanja svojega prostega časa. S plačilom celotnega paketa telekomunikacijskih storitev je tudi finančna motivacija postranskega pomena. Tako je odsotnost zanimivega programa bolj zamah z roko »po tv ni spet nič pametnega«, kot pa poglobljeno nezadovoljstvo nad ponujenim.

Medtem ko je obisk kina načrtovana aktivnost, ki zahteva dodaten časovni in finančni vložek.

Ustvarjalne delavnice (Foto.: Arhiv muzej baroka)

Torej, če je glavna motivacija vaših obiskovalcev preživljanje prostega časa, bodo k vam prišli z drugačno motivacijo, kot če je bil obisk vaše dediščine specifično načrtovan dogodek.

John H. Falk pri svojem delu raziskuje povezave med motivacijo in načinom učenja obiskovalcev v muzejih. Oboje povezuje z identiteto, ki si jo nadenemo preden stopimo v določeno institucijo. Vstopamo vanjo kot turist s posebnim interesom za kulturo ali kot skrbni starši?

Glede na identiteto John Falk opredeli obiskovalcev kot:

Raziskovalci                                                

Zelo so zainteresirani za vsebino. Pričakujejo nekaj, kar bo pritegnilo njihovo pozornost in nadgradilo njihovo znanje.

Gostitelji/moderatorji

Obiskovalci z visokim socialnim motivom ugoditi nekomu drugemu. Obisk je namenjen dobremu počutju nekoga drugega.

Senčni portreti

Strokovnjaki ali ljubitelji z visokim interesom

Imajo posebno vez z vsebino muzeja in njihovo raziskovalno strastjo. Njihov obisk je ciljno usmerjen v odkrivanje posameznih segmentov dediščine.

Iskalci doživetja

Obiskovalci, ki vidijo določeno dediščino ali muzej kot pomembno destinacijo, ki jo je potrebno obiskati in tako narediti kljukico na seznamu.

Obiskovalci, ki iščejo regeneracijo

Obiskovalci, ki v obisku dediščine iščejo duhovno doživetje, odmik od zunanjega sveta oz. prostor za napolnitev baterij.

Na družinskem doživetju smo se tako osredotočili na potrebe družin. Z dejavnostmi, ki so bile oblikovane glede na zmožnosti in interese mlajših otrok, smo nagovarjali identiteto oz. motivacijo staršev, ki so pripeljali svoje otroke v želji po skupnem druženju in ustvarjanju v kulturni instituciji.

 

Razumevanje motivacije obiskovalcev
Označena na: