Interpretacija dediščine je razkrivanje pomenov, ustvarjanje odnosov in nudenje pristne izkušnje dediščine.
V letu, posvečenem evropski kulturni dediščini in iskanju skupnih ciljev pri njenem ohranjanju, se v Mednarodnem združenju za interpretacijo dediščine Interpret Europe vključujemo v aktivnosti, ki razkrivajo nešteto pomenov naše naravne in kulturne dediščine in poudarjajo pomen skrbništva nad njo.

Interpret Europe tim za Slovenijo vas v sodelovanju z Zavodom Celeia vljudno vabi na dogodek
Moje, tvoje, naše – interpretacija dediščine
2. 10. 2018, v Celju

Program:*
Predstavitev programa usposabljanja Interpret Europe; Celjski grad
– Vodnik in gostitelj interpretator (9.00 – praktična delavnica, vodi Janja Sivec; število mest je omejeno)

Vodnik interpretator je 40-urno usposabljanje, ki temelji standardih interpretacije dediščine. Namenjeno je vsem, ki želijo svoja vodenja preobraziti v doživetje. 

Gostitelj interpretator je 16-urno usposabljanja namenjeno vsem, ki svojo ponudbo temeljijo na naravni in kulturni dediščini okolja v katerem delujejo. 

– Načrtovalec interpretacije (10. 30 – praktična delavnica, vodi Helena Vičič; število mest je omejeno)

Se ukvarjate s postavljanjem razstav ali centrov za obiskovalce? Načrtujete oživitev starih stavb? Ste vpleteni v načrtovanje na regionalnem nivoju ali samo na posamezni lokaciji? Usposabljanje Načrtovalec interpretacije je prvo tovrstno usposabljanje v Evropi, ki sledi preizkušenim in uveljavljenim izobraževalnim standardom združenja Interpret Europe.
Na delavnici bomo predstavili, kako usposabljanje poteka, kakšne so vsebine in metode dela, ter tudi sami preizkusili ostriti občutek, kako se lotiti načrtovanja interpretacije.

Prikaz interpretativnega vodenja po Celjskem gradu (9.00 in 10.30 – vodi Carmen Klepej, vodnica interpretatorka; število mest je omejeno)

Kako zavarovati tisto, kar je najbolj vredno? Vodnica bo obiskovalce popeljala v svet Celjskih in skupaj z obiskovalci razkrila življenje na srednjeveškem gradu. 

Posvet Moje, tvoje, naše – Interpretacija dediščine skupnih vrednot, Celjski dom (12.45 – 14.30)
Na posvetu bodo govorci spregovorili o svojih izkušnjah ter projektih, ki se osredotočajo na interpretacijo skupnih vrednot in povezav med naravo, človekom in kulturo, kot osnovnim izhodiščem interpretacije.

Govorci:

  • Janja Sivec in Helena Vičič; Interpret Europe

Predstavitev delovanja Interpret Europe in nagrajenega referata Engaging citizens with Europe’s cultural heritage

  • Lenka Stermecki; ZRSVN
Geo identiteta v  čezmejnem Geoparku Karavanke

Območje na meji med Koroško in Avstrijsko Koroško je v zadnjem desetletju povezala skupna vizija za razvoj geo turizma, geo doživetij, geo izobraževanja in za ohranjanje geo dediščine. Ta vizija izhaja iz zgodovinske povezanosti regije in njene bogate naravne, kulturne ter tehnične dediščino območja in se uresničuje v okviru čezmejnega Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Pomembno orodje za uresničevanje Geoparkove vizije je interpretacija, s pomočjo katere gradimo geo identiteto obmejne regije.

  • Metka Starič; Zavod Parnas
Interpretacija kulinarične dediščine – Uživam tradicijo
Predstavitev dobrih praks projekta Uživam tradicijo (Interreg SI-HR), v katerem Zavod Parnas skupaj z ostalimi partnerji razvija kvalitetno interpretacijo kulinarične dediščine preko vodnikov in gostiteljev interpretatorjev od Panonije do Jadrana. 
  • Milan Kovač

Zaščita arheoloških izkopanin na območju Celja

– Nekropola Šempeter

– Knežji dvorec

– Muzejski trg

  • Marko Slapnik; Poseben Dan, zavod za pristna doživetja

Načrtovanje interpretacije ob tematski poti po Logarski dolini

Naravoslovno-etnografska pot po Logarski dolini je z občasnimi dopolnitvami dvajset let dobro služila svojemu namenu. Decembra 2017 so bili v silnem vetrolomu gozdovi Logarske doline zelo opustošeni. Po osnovni sanaciji gozdov smo zasnovali temeljito prenovo tematske poti po principih načrtovanja interpretacije. Sedem kilometrov dolgo pot smo razdelili v pet povezanih tematskih sklopov, ki nagovarjajo različne ciljne skupine obiskovalcev Logarske doline. Glede na zastavljene cilje ter pričakovanja in sposobnosti posamezne ciljne skupine smo izbrali sredstva interpretacije, zapisali zgodbe tematskih sklopov in pripravili predloge za interpretacijo. 

 

*Možne so spremembe v programu. Program bo potekal med 9.00 in 14.30.

Dogodek je brezplačen in namenjen vsem, ki se kakor koli ukvarjate z ohranjanjem in predstavljanjem dediščine. Za udeležbo na dogodku so obvezne prijave preko spletne prijavnice.

Več o dogodku na janja.sivec@interpret-europe.net

 

Janja Sivec
Interpret Europe koordinatorka za Slovenijo

Moje, tvoje, naše – interpretacija dediščine
Označena na: