LEGENDE

KDO SMO LEGENDE

OTROCI IN MLADINA
Opravimo analizo obstoječega stanja in pripravimo nove, zanimive in otrokom ter mladini primerne pedagoške, interpretativne programe.
SKRB ZA OBISKOVALCE
Opravimo "Analizo izkušnje obiskovalcev" in na podlagi izsledkov pripravimo priporočila in nove programe za različne skupine.
IZOBRAŽEVANJA
Organiziramo in vodimo več vrst izobraževanj na temo naravne in kulturne dediščine, interpretacije dediščine, turističnega vodenja ter oblikujemo izobraževanja gleden na želje in potrebe naročnika.
SVETOVANJE IN RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV
Za stranke opravimo raziskave, analize ter svetovanja. Na podlagi individualnih potrebe in značilnosti svetujemo pri oblikovanju in razvoju individualnih produktov.