VODNIK INTERPRETATOR

VODNIK INTERPRETATOR

40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja.

Program usposabljanja zajema:
– standarde interpretativnega vodenja,
– metodologijo interpretativnega vodenja,
– razvoj pozicijskega stavka,
– interpretativni nastop in interpretativni sprehod,
– osebna in neosebna interpretacija,
– praktične vaje ter analizo vodenja.

Za uspešno pridobitev potrdila mora kandidat:
– uspešno opraviti kratek pisni test,
– opraviti interpretativni nastop in podati interpretativno kritiko drugega nastopa,
– pripraviti pisni izdelek po zaključku izobraževanja.
Usposabljanje vključuje:
– 40-urno usposabljanje za vodnika interpretatorja,
– priročnik vodnik interpretator,
– enoletno članstvo v Evropskem združenju za interpretacijo dediščine (Interpret Europe),
– potrdilo o udeležbi na usposabljanju,
– potrdilo vodnik interpretator s strani Interpret Europe ob uspešno opravljenih nalogah.
(Potrdilo ne nadomešča nacionalne licence za turističnega vodnika.)

Usposabljanje vodi Janje Sivec, trenerke vodnikov interpretatorjev.

Udeleženci programa bodo s pomočjo praktičnih vaj in napotkov pridobili kompetence, ki bodo dopolnile znanje s področja vodenja ter dale vpogled v nov način interpretacije naravne in kulturne dediščine.

Za več informacij o programu nas kontaktirajte na info@dlegende.com.