40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja.

Program usposabljanja zajema:
– standarde interpretativnega vodenja,
– metodologijo interpretativnega vodenja,
– razvoj pozicijskega stavka,
– interpretativni nastop in interpretativni sprehod,
– osebna in neosebna interpretacija,
– praktične vaje ter analizo vodenja.

Za uspešno pridobitev potrdila mora kandidat:
– uspešno opraviti kratek pisni test,
– opraviti interpretativni nastop in podati interpretativno kritiko drugega nastopa,
– pripraviti pisni izdelek po zaključku izobraževanja.

Usposabljanje vključuje:
– 40-urno usposabljanje za vodnika interpretatorja,
– priročnik vodnik interpretator,
– potrdilo o udeležbi na usposabljanju,
– potrdilo vodnik interpretator s strani Interpret Europe ob uspešno opravljenih nalogah.

(Potrdilo ne nadomešča nacionalne licence za turističnega vodnika oz. ostalih mednarodnih licenc.)

Usposabljanje vodi Janje Sivec, trenerke vodnikov interpretatorjev.

Usposabljanje je namenjeno le članom Interpret Europe. 

Udeleženci programa bodo s pomočjo praktičnih vaj in napotkov pridobili kompetence, ki bodo dopolnile znanje s področja vodenja ter dale vpogled v nov način interpretacije naravne in kulturne dediščine.

Za več informacij o programu nas kontaktirajte na janja.sivec@dlegende.com.

VODNIK INTERPRETATOR
Označena na: