Ko slišim travo rast – pripovedovanje zgodb v naravi

Ko slišim travo rast – pripovedovanje zgodb v naravi

Lani so zaživeli, letos pa razcveteli Sprehodi z Legendam. Koncept, ki temelji na pripovedovanju zgodb v prostoru, ko naravno in kulturno dediščino interpretiramo na podlagi povedk, pravljic, legend in resničnih zgodb. Sprehodi se širijo in novim idejam ni videti konca. Smo pa bile pri predstavitvi koncepta tako uspešne, da so programe, ki bi temeljili na nesnovni dediščini narave, vključili tudi v projekt sodelovanja LAS „Centri interpretacije zavarovanih območji“, ki vključuje štiri lokacije na zavarovanih območjih narave.

VODNIK INTERPRETATOR

VODNIK INTERPRETATOR

40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja. Program usposabljanja zajema: – standarde interpretativnega vodenja, – metodologijo interpretativnega