Eden izmed strateških ciljev Interpret Europe je promocija interpretacije dediščine na evropski ravni in podpora implementacije na nacionalni ravni. Najnovejši poskus sodelovanja je ustvarjanje regijske povezave, ki bi povezala širše območje zahodnega Balkana z namenom ustvarjanja platforme za regionalno povezovanje in sodelovanje.

Predzadnji vikend v novembru smo se v Novem Sadu zbrala koordinatorke Interpret Europe iz Albanije, Makedonije, Črne Gore, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Izostale pa so koordinatorke Kosova, BiH in Grčije. Skupna zgodovina in nemirnost območja predstavlja Interpret Europe izziv, kjer želi razviti in preizkusiti nov model regionalnega sodelovanj. Trenutna širitvena politika EU, shema financiranja projektov in razvojni potencial dediščinskega in turističnega sektorja, so velik motiv za razvoj interpretacije dediščine na tem območju. Nestabilna politična situacija, etnične napetosti, rigidni miselni in birokratski okvirji ter nepoznanost stroke pa izzivi, ki jih bo potrebno preseči, če želimo doseči napredek pri promociji in implementaciji interpretacije dediščine kot stroke in Interpret Europe, kot strokovnega mednarodnega partnerja.

Že mesto gostitelj, Novi Sad, priča zgodbo o nestanovitni zgodovini, prežeti z nacionalnimi interesi ter razhajanji. Čudovito mesto ob Donavi, ki sem ga tokrat obiskala prvič, je novodobnim generacijam verjetno najbolj znano po festivalu Exit, starejšim pa kot srce Vojvodine, žitnice Jugoslavije. A zgodovina Novega Sada je tesno povezana z bojem Otomanskega imperija in Avstro-Ogrske monarhije. Eno izmed zadnjih mest v Avstro-Ogrski monarhiji, že s svojo arhitekturno podobo priča o tisti navidezni meji Balkana. Meji med vplivi zahoda in vplivi vzhoda, med islamskim in krščanskim svetom.

Tudi v prepoznavnosti in uporabi interpretacije dediščine na splošni ravni, bi lahko uporabili to stereotipno ločnico. Namreč analiza pokaže, da sta Slovenija in Hrvaška na tem področju postorili precej več, kot npr. preostale države bivše Jugoslavije. Izjema v

skupini je Grčija, ki na področju kontinuitete turizma močno štrli iz povprečja, a si z Makedonijo in Albanijo prav tako deli skupno, velikokrat težavno zgodovino.

Zatorej bo za uspešno sodelovanje najprej potrebno preseči lastne stereotipe, ki usmerjajo naše okvirje mišljenja. Analiza stanja je pokazala, da je skupna dediščina in zgodovina na območju tako močna, da lahko v vsaki izmed držav najdemo delček kulture drug drugega.

 

Na srečo pa se vse začne in konča pri hrani.

Zaključek uspešnega sestanka je bil akcijski plan, kjer bomo prepoznali primere dobre prakse, jih ovrednotili po standardih interpretacije dediščine in predstavili širši javnosti. Prva priložnost za predstavitev skupnega dela, bo že konec maja v Sarajevu, kjer se bo odvila naslednja konferenca Interpret Europe. Tokrat s pomenljivim naslovom »Združeni v raznolikosti«.

 

Janja Sivec

Interpretacija dediščine na območju Balkana