Danes, naprej v preteklost! (predlogi aktivnosti za delo z mladimi)

Otroci in mladostniki predstavljajo eno izmed glavnih skupin obiskovalcev inštitucij in parkov, ki varujejo in interpretirajo naravno in kulturno dediščino. Ali jim znamo približati dediščino na njim zanimiv način? Že Freman Tilden je kot enega glavnih načel interpretacije dediščine izpostavil, da interpretacija za otroke ni le razredčena interpretacija za odrasle. To sem spoznala tudi pri svojem dosedanjem delu.

Z mladinskim delom sem se srečala v svojih študentskih letih, ko sem imela priložnost obiskati nekaj mladinski izmenjav, ki so združile mlade iz različnih evropskih držav. Sproščeno vzdušje in predvsem metodologija dela sta me navdušili, da sem počasi a zanesljivo nadaljevala s to vrsto dela. Svoje znanje sem dodatno dopolnila še z obiskom treningov za trenerje na Finskem, kjer so posamezne vaje dobile še metodološko ozadje. Čeprav je bila tema uporaba humorja pri mladinskem delu, sem imela srečo, da sta trenerki prihajali iz umetniških voda in sta že v same vaje vnašali tematiko umetnosti in odrskega izražanja.

Ko pa sem se spoznala z interpretacijo dediščine, so se stvari nekako skladale in nastala je kombinacija, s katero poskušam nagovarjati (zame) najbolj dojemljivo publiko.

Interpretacija dediščine in mladinsko delo

Implementacija interp. trikotnika v mladinskem delu

Predvsem sem spoznala, da je pomembno doživetje. Približati mladim dediščino in jim prikazati kako dediščina vpliva na njihov vsakdan. Predvsem pa naj bo interpretacija za otroke in mladostnike odmik od formalnega izobraževalnega sistema.

Veliko srečo imam, da je moje zamisli najprej prepoznal Muzej baroka iz Šmarja, s katerim smo ustvari veliko delavnic in programov, ko šolarji preživijo cel dan v naši družbi. “Smrdiš kot kuga” bo zapisan kot tisti prvi, in kot rečeno, prvega ne pozabiš nikoli.

Z leti pa so me kontaktirali tudi drugi partnerji in tako sem ustvarjala programe, kjer želimo predstaviti pomen čebel v urbanem okolju, vpliv reke Mure na življenje, približati geologijo otrokom itd.

Piljenje skozi prakso 

Največ se seveda naučimo skozi prakso in zame je zelo pomembno, da svoje programe tudi sama izvajam, če je to le mogoče.

Moja načela:

– naj bo zabavno,

– čim več naj delajo sami,

– naj bo razgibano (imajo hude viške energije),

– zdrava tekmovalnost pomaga pri motivaciji,

– ko želiš da prisluhnejo, naj sedijo,

– včasih je celo lažje da so brez učiteljev,

– programe delam za majhne skupine (do 15),

– približaj njihovemu življenju in razumevanju,

– ne pričakuj nič, bodi pripravljen na vse,

– UČI SE OD NJIH!

Kot del projekta razvoja uporabe dediščine v mladinskem delu sem razvila, predelala, dopolnila nekaj vaj, ki jih lahko

najdete in naložite tukaj. 

Uporaba dediščine pri mladinskem delu