OK MIKS DOŽIVETIJ

Območje Obsotelja in Kozjanskega zaradi svoje ugodne lege, ohranjene narave in uvedenih pristopov
trajnosti zagotovo velja za eno od najbolj zelenih in trajnostno naravnanih turističnih destinacij.
Število obiskovalcev in turistov v zadnjih letih ponovno narašča, prav tako pa narašča povpraševanje
po raznolikih doživetjih, namenjenih različnim ciljnim skupinam. V projektu želimo z manjšimi vlaganji
v turistično in športno infrastrukturo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev dveh novih turističnih
produktov, zagotoviti komplet dveh novih skupnih promocijskih materialov destinacije Obsotelje in
Kozjansko ter ranljive ciljne skupine na območju (ženske, starejši in mladi) spoznati s trajnostnimi
ukrepi in modeli ter tako spodbuditi podjetniško razmišljanje in nadaljnji razvoj območja.
V projektu želimo vzpostaviti novo infrastrukturo in jo povezati v zanimiva turistična produkta, ki
bosta na območju predstavljala novost in bosta povezala kulturno dediščino, sodobne pristope
digitalizacije, športno-zabavno in športno-rekreativno infrastrukturo. S celovitim pristopom v
izgradnjo ali obnovo infrastrukture in oblikovanjem novih turističnih produktov, bomo spodbudili
skupno promocijo in trženje, ki je zagotovo dodana vrednost destinacije.
Dodatno izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo, razmislek o
trajnostnih modelih, pa bo le še dodatna podpora, da bomo resnično dosegli širši družbeni učinek v
destinaciji.