JANJA SIVEC interpretatorka kulturne dediščine, samozaposlena v kulturi uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja Koordinatorka Interpret Europe za družbena omrežja Projekti: maj – nov. 2021 – Priprava programov interpretacija nesnovne dediščine narave; projekt LAS sodelovanje “Centri interpretacije zavarovanih območij”. jun.