Zgodbe, narava in druženje

Sprehodi z Legendami

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCEV

Prispevek obravnava oblikovanje interpretacije dediščine glede na želje in potrebe obiskovalcev in je namenjen vsem upravljavcem dediščine, ki želijo oblikovati interpretacijo dediščine in pri tem upoštevati želje in potrebe svojih obiskovalcev. Avtorica primerja izkušnje pridobljene pri interpretaciji dediščine na t.i. heritage sites (parki in naravni rezervati, lokalni in nacionalni muzeji,…
1 6 7 8