Srečanje slovenskih članov Interpret Europe

Srečanje slovenskih članov Interpret Europe

Ob prevzemu položaja nacionalne koordinatorke za Slovenijo pri Interpret Europe je bila in ostaja moja glavna naloga povezovanje in podpora slovenskim članom te mednarodne organizacije. V ta namen, sem ob podpori članic slovenskega tima, organizirala srečanje članov Interpret Europe. Vlogo gostitelja je velikodušno prevzel Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, pogostitev in pomoč pri organizaciji pa so nudile članice društva Legende.
Srečanje smo zastavile v treh sklopih: delavnica o dediščini in identiteti, primer interpretativnega vodenja ter uradni del s predstavitvijo dela in načrtov Interpret Europe.

OD KUGE DO BAROKA
Ker nas letošnji april razvaja z izredno lepim in toplim vremenom, smo se odločili, da se po kalvariji odpravimo kar na začetku dneva. Pri pripravi na interpretativni sprehod, ki je v veliki meri rezultat mojega zaključnega dela za pridobitev naziva vodnica interpretatorka, sem imela v grlu cmok. Med udeleženci je bila velika večina vodnikov interpretatorjev oz. stanovskih kolegov, ki zelo dobro poznajo metodologijo in sredstva interpretativnega vodenja. Torej so za spremembo lahko učenci ocenjevali učiteljico.

Glavni cilj interpretativnega sprehoda Od kuge do baroka je povezati različne zgodovinske dogodke, njihove posledice in rezultate, ki so še danes vidni oz. zakaj je srečanje potekalo (na sončno nedeljo, 22. aprila) v Muzeju baroka. Gre za odmik od klasičnega vodenja po sakralni dediščini s poudarki na umetnostni zgodovini.

DEDIŠČINA IN IDENTITETA

Delavnica, ki sem jo izvedla na mednarodni konferenci Interpret Europe marca na Madžarskem, je v prvi vrsti namenjena izzvati miselne procese o identiteti in dediščini, kakšen vpliv imata ena na drugo, kako se prepletata in kakšne oznake nam pripisujejo drugi oz. kaj te oznake pomenijo.
Pri snovanju vsebine sem v prvi vrsti razmišljala o njeni uporabnosti. Za mladostnike, ki se mnogokrat sprašujejo in borijo s svojo identiteto, o dediščinskih skupnostih, ki poskušajo ugotoviti, kaj je njihova skupna identiteta in vodnikih, ki interpretirajo različne osebnosti zaznamovane s časom, socialnim položajem in okoljem v katerem so živele.

URADNI DEL

Zbranim članom smo se na kratko predstavile prisotne članice slovenskega tima. Udeleženke na konferenci na Madžarskem smo predstavile videno in slišano ter na koncu nekaj dogodkov s področja Interpretacije dediščine v Sloveniji in Evropi.

Najbolj konstruktivni so seveda zaključki tovrstnih srečanj, kjer smo člani izmenjali ideje in mnenja o nadaljnjem delu in načrtih za ponovno srečanje jeseni 2018.