Že kot beseda bazar pove, se je tudi na letošnjem kulturnem bazarju našla pestra ponudba vsega kar ponuja slovenska kultura. Pa vendar je ostal osebni občutek, da smo od bazarja prevzeli predvsem njegovo marketinško in tržno naravnanost in malo manj tisto, kar je zapisano na spletni strani: doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. (www.kulturnibazar.si/domov/)

Pri odločanju o obisku strokovnih posvetov in delavnic se v izrednem naboru vsak odloča po svoje oz. glede na tisto, kar je v trenutni profesionalni situaciji zanj najbolj aktualno.

Sama sem se odločila za strokovni posvet Kako povežemo umetnost, naravo, šport, gibanje in zdravje, predstavitev primerov dobrih praks in kreativnega partnerstva.

Težko bi izpostavila vse govorce in vse ideje kako se prepletajo. A preplet med naravo, človekom in njegovim kulturnim okoljem, je izredno dobro predstavila uvodna govornica dr. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora. Spregovorila je o prostoru kot osnovnem sečišču človekovega dojemanja narave in njegovih posegov v njo. Kot primer prostorskega načrtovanja s povezovanjem narave, zdravja in kulturne dediščine, je predstavila primer Pot spomina in tovarištva. Pot, ki je nastala na pobudo fizkulturnega festivala in obeležuje eno izmed najbolj temnih obdobij evropske zgodovine, je v prostor umeščena tako, da jo vseskozi spremlja drevored in zeleni pas. Zakaj ljudje pripisujemo takšen pomen naravi, znanstvene ugotovitve kažejo, da ljudje izredno čustveno odreagiramo na rastline. Torej je pomen zelenih površin za naše dobro počutje izrednega pomena, kar kažejo tudi prvi javni vrtovi, ki se razvijejo v času industrializacije. Zavedanje o pomenu preživljanja časa na prostem in v naravi je višje sloje in industrialce spodbudil v odpiranje oz. urejanje prej zasebnih vrtov v javno dostopne površine, kjer se izbrišejo socialne razlike.

Parki lahko imajo velik naravovarstveni naboj, kulturno-zgodovinskega in nacionalnega. Kot  primer parka, ki je državni simbol, je govornica omenila Športni park Planica. In ja, morda nam naš ponos še najbolje pokaže stičišče narave, športa in tradicije.

Veliko je bilo še ostalih govorcev, ki so predstavili svoje videnje povezovanja narave, kulture, zdravja in športa. Navedla bom le nekaj povezav:

GOZDNA PEDAGOGIKA

 Priročnik za učenje in igro v gozdu.

IRENA CERAR

Pravljične poti

V popoldnevu sem udeležila degustacij muzejskih delavnic. V dveh delavnicah po uro in pol se je zvrstilo 14 slovenskih muzejev, ki udeležencem predstavili kratke povzetke svojih pedagoških programov.

Utrinki iz degustacije muzejskih delavnic

 

Kulturni bazar 2018