Veliko mojega dela obsega načrtovanje in na moje veliko veselje tudi izvajanje pedagoških programov za otroke in mladino. Redno sodelujem z Muzejem baroka v Šmarju pri Jelšah, kjer izvajam  različne pedagoške programe (npr. Smrdiš kot kuga), pripravila sem pedagoške programe za Čebeljo pot v Ljubljani ipd. Trenutno pripravljam pedagoški program za Plavčkovo deželo ob reki Muri. V Centru DUO Veržej so me povabili k sodelovanju, saj sodelujejo v projektu kjer želijo krovni turistični zgodbi občine Veržej priključiti tudi pedagoške programe, ki se že izvajajo oz. ponuditi nove programe, ki bi interpretirali deželo ob reki Muri. Vodja centra pozna moje delo in me je povabil k sodelovanju, ker želi nekaj drugačnega. Kaj pa je tisto drugače? Bolj doživeto razlaganje, bolj aktivno, da otroci spoznavajo dediščino iz prve roke … torej interpretacija dediščine.

Mura, Plavčkova dežela!

Zastavila sem si vprašanje, ali delam pedagoške programe ali interpretacijo za otroke in mladino. Prišla sem do ugotovitve, da je samo poimenovanje morda še najmanj pomembno zame. Bolj pomembna je vsebina, sporočilo, ki ga želim predati in sredstva interpretacije, ki jih izbiram.

Pri svojem delu sem spoznala, da je priprava kakršnih koli programov, specifična in da je ob pripravi programov potrebno imeti realna pričakovanja o predznanju, motivaciji, pripravljenosti za sodelovanje in ostalih specifikah naših gostov. Še posebej to velja za otroke in mladino.

CILJI

Pedagoški programi zasledujejo učne cilje pri posameznih predmetih. Interpretacija dediščine se osredotoča na razkrivanje neštetih pomenov in vzpostavljanje odnosa med obiskovalci in dediščino. Torej je potrebno programe zastaviti tako, da skozi interpretacijo dediščine otrokom in mladim razkrivamo nova, zanimiva dejstva, ki jih motivirajo k razmišljanju o svetu, ki jih obdaja. Moj osnovni cilj nikoli ni znanje dejstev, ampak razumevanje nekega širšega okvira dediščine, ki jo interpretiram.

Sestavljanka lončarske dediščine

PRILAGAJANJE STAROSTNI SKUPINI

Prilagajanje sposobnostim, predznanju, čustveni inteligenci posamezne starostne skupine, je eden izmed ključnih pogojev za uspešnost naše interpretacije. Potrebno je razmisliti o njihovem svetu, kaj poznajo, kaj jim je blizu, kdo je njihov vir informacij in kako informacije procesirajo. In to vključiti v našo interpretacijo.

SREDSTVA IN METODE

Aktivno, doživeto in izkustveno so recepti, ki jim skušam slediti pri pripravi programov. Odmik od frontalnega podajanja znanja poskušam pretvoriti v interaktivne igre na določeno tematiko, z uporabo različnih pripomočkov poskušam dediščino približati najmlajšim obiskovalcem, predvsem pa pri daljših programih razmišljam o aktivni udeležbi otrok in mladih. Torej čim manj sedenja pri miru (stanje pa tako ali tako odpade).

Verjetno najbolj znan mlin v Sloveniji

V programih, ki jih pripravljam za otroke in mladino, se gotovo naučimo veliko novega. Tako oni, kot jaz! A to počnemo na aktiven, zabaven način, z osnovnim namenom spoznavanja pomena dediščine, ki nas obdaja. In v upanju, da prispevam majhen delež k spodbujanju skrbništva nad dediščino med vsemi generacijami.

PEDAGOŠKI PROGRAMI ALI INTERPRETACIJA ZA OTROKE IN MLADINO