Zadnje čase pri Legendah veliko govorimo o interpretativnem vodenju in tematskih turah. O tem razmišljamo in raziskujemo že od lanskega leta. Zanima nas, kako klasično turistično vodenje narediti drugačno? Kako pri obiskovalcih pustiti nek gobji vtis in jih bolje vključiti v sam proces vodenja? Kako jih popeljati v zgodbo in jim pustiti pogledati skozi perspektivo, ki jo morda drugače sploh ne bi opazili?

Legende smo potenciale območja Obstotelja in Kozjanskega raziskovala že na naši prvi Poletni šoli interpretacije dediščine (foto: arhiv Legende).

Ker sama tudi pripovedujem zgodbe, večinoma ljudske, sem dve svoji strasti želela povezati v celoto – pripovedovanje in vodenje. Podobne ture oz. sprehodi že obstajajo. Res je, da jih je težje najti in da se jih veliko ne izvaja redno. V sklopu Jesenske šole interpretacije dediščine smo izvedle tematski sprehod po Šmarju pri Jelšah, ki je temeljil ravno na ljudskih pripovedih in pripovedništvu.

 

 

Vendar pa izjemno bogastvo ljudskega izročila nosi celotno Kozjansko. Preko literature, tako starejše kot mlajše, in nekaterih lokalnih poznavalcev sem začela raziskovati ljudske zgodbe tega območja. Ne manjka strašnih pripovedi, prav tako ne različnih bajeslovnih bitij (čarovnic, brezglavjekov, zmajev, vil, ajdov in ajdovskih deklic ipd.) in grajskih zgodb. K temu lahko dodamo še kakšno etnološko značilnost, predvsem se ne smemo izogniti izvrstni lokalni hrani in pijači tega območja.

Kozjansko (Spletni vir: https://the-slovenia.com/foodwine/kozjansko-regional-park-the-nations-largest-regional-park/, prenos 29.11. 2019.)

Po glavi so nam začele rojiti ture, kako bi okusili Kozjansko, odkrivali zaklade in strašili obiskovalce s še bolj strašnimi zgodbami ter bitji. Nekatera vodenja smo zasnovale kot sprehode, za druga je potrebno prevozno sredstvo. Iskale smo zanimive lokacije in se poleg osrčja Kozjanskega dotaknile tudi Obsotelja. Ta namreč že dolgo časa hodita z roko v roki.

Skrivnostna Gruska jama (foto: arhiv Legende)

Idej nam ne manjka. Tako boste morda na naslednjo tematsko vodenje res odšli na Kozjansko in v Obsotelje – bisera, ki morata takšna tudi ostati.

Do takrat pa nas le spremljajte. 😉

Teja Peperko

TEMATSKA VODENJA PO KOZJANSKEM IN OKOLICI