Making connections: Re-imagining landscapes je bil naslov letošnje mednarodne konference v organizaciji IE (Evropskega združenja za interpretacijo dediščine Interpret Europe) in AHI (Združenja za interpretacijo dediščine s sedežem v Veliki Britaniji). Konferenca se je odvijala na severu Škotske, kjer je krajina osnovna materija interpretacije dediščine.

Zahodna obala Škotske

Med 3. in 6. oktobrom se je tako družilo več kot 200 delegatov iz 27 držav. Med njimi sem bila tudi jaz kot predstavnica društva Legende in govornica, saj sem vodila delavnico I know this place! (Poznam ta kraj!), ki je nastala kot produkt letošnje Poletne šole interpretacije dediščine v organizaciji našega drušva.

 

PREDSTAVITVE IN DELAVNICE

Letošnja tema mi kot taka ni bila dobro znana, a mi je bila izredno zanimiva, zato smo se je na mojo pobudo lotili že na prej omenjenih poletnih delavnicah. Krajina je izredno širok pojem, interpretiramo pa jo lahko na nešteto načinov.

Pomen krajin:

  • Krajine imajo pomembno vlogo za kakovost bivanja posameznika in celotne družbe.
  • Krajine imajo pomembno vlogo na kulturnem, ekološkem, okoljskem in na družbeno-socialnem področju.
  • Krajine so ključni element biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine.
  • Krajine so ključni element krajinske dediščine; predstavljajo in krepijo evropsko identiteto.
  • Krajine so pomembne za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem rekreacije in turizma.

 (povezava)

Dokaz pestrosti te teme je bil širok nabor predstavljenih referatov, ki so zajemali vse od načrtovanja interpretacije krajine, uporabe tehnologije pri interpretaciji krajine, do interpretacije krajine skozi umetnost in delavnice, kot je bila moja, kjer smo se osredotočali na pomene krajine in kaj vsakemu izmed nas krajina pomeni. Izredno dobri odzivi na delavnico in polemike, ki so se pojavljale po njej, so mi dokazale, da je krajina izreden vir za interpretacijo prostora in stična točka pri povezavi narave in kulturne dediščine.

Kako udeleženci zaznavajo krajino s vsemi 5 čutili

STROKOVNE EKSKURZIJE

Poleg strokovnih ekskurzij v okviru konference smo imeli na voljo tudi ekskurzijo v Highlands folks museum, ki sem se je z veseljem udeležila, saj mi je kot etnologinji tema zelo blizu. A že kot mnogokrat, se je pokazalo, da se organizatorji posebej pripravijo na stanovske obiske in tako le redko izkusimo dediščino kot obiskovalci, kar bi bilo za nas kot interpretatorje izrednega pomena. Muzej na prostem nudi določeno izkušnjo življenja prejšnjih stoletji v Višavju, a ogromno materialna je skritega v njihovih depojih, ki pa so javnosti na voljo le ob predhodni najavi.

Preizkus mlatilnice

Kot ekskurzijo v sklopu konference sem obiskala arheološki park, interpretacijo zadnje bitke na britanskih tleh pri Culloden, najbolj znani škotski Loch in Urquhart Castle.

Loch Ness in Urquhart Chastle ponujata osebno interpretacijo izvrstnih vodičev in osupljive razglede na naravno kulturno dediščino.

Vodnik interpretator

 

Urquhart Castle

 

Največji vtis je name pustil Interpretacijski center v Colluden. Center je bil odprt pred 10 leti, prejel je veliko priznanj in sodi med najboljše na svojem področju. Domiselna uporaba barv, grafičnih in arhitekturnih rešitev, ter večplastno podajanje zgodbe so ideal, h kateremu moramo težiti pri snovanju naših produktov.

Oblikovna rešitev, ki interpretira, kako je iz kaosa počasi nastal red

Če so bili referati, gledano iz mojega osebnega stališča, premalo prodorni in polemični o tem kaj je krajina in kakšno je njeno mesto v interpretaciji, so bili terenski obiski velik doprinos k mojemu profesionalnemu razvoju in obogatitev nabora primerov dobrih praks.

 

Interpret Europe KONFERENCA