DOSTOPNA DEDIŠČINA

Že pri načrtovanju letošnje poletne šole interpretacije dediščine je bilo čutiti, da bo le ta nekaj posebnega. In prav smo imele.

Zanimivi vremenski pojavi, ki spremljajo naše aktivnosti (visoke temperature, pozebe in snežni zameti) so tudi tokrat postavili izvedbo dvo-dnevne delavnice pod vprašaj. V sredo popoldan je Šmarje pri Jelšah dobesedno plavalo v meteornih vodah, ki so zalile tudi prostore Muzeja baroka. A naši hrabri partnerji so z veliko truda v dveh dneh sanirali spodnje prostore in se odločili, da se Poletna šola interpretacije dediščine izvede, saj je bila nanjo vsebinsko vezana tudi letošnja Muzejska poletna noč.

V petek, 15. junija smo medse povabili predavateljico  Dominiko Koritnik Trepel, profesionalno turistično vodičko, ki je v 25 letih zbrala neverjeten nabor izkušenj dela s turisti in se med drugim specializirala tudi za vodenje gostov z oviranostjo. Prav v duhu spoznavanja terminologije in osnovnih zakonitosti dela s tovrstnimi obiskovalci, je minil prvi del predavanja.

Teorija prežeta z dolgoletno prakso, je slušateljice posrkala vase. Predvsem so razmislek vzbudili termini oz. filozofije, ki se skrivajo za njimi.

TURIZEM ZA VSE  oz. DOSTOPNI TURIZEM – kaj to dejansko pomeni? Da že pri načrtovanju doživetja le-to načrtujemo tako, da je dostopno čim širšemu krogu obiskovalcev. In prav ta širina programov je bila izziv, ki smo si ga zadali pri pripravi programov v Muzeju baroka.

Trije ključni pojmi zaznamujejo dostopni turizem:

NEODVISNOST – da lahko obiskovalci čim bolj samostojno doživijo dediščino.

ENAKOST – da obiskovalcev ne delimo v skupine, ampak jih obravnavamo kot enakovredne, seveda s potrebno mero empatije in upoštevanja določenih potreb.

DOSTOJANSTVO – da obiskovalec pri svojem obisku ohrani največjo mero dostojanstvenosti. Pri tem gre predvsem za odnos do drugačnosti, sprejemanje okolice in v vnaprejšnje predvidevanje situacij, ki bi lahko obiskovalce z oviranostjo postavile v nedostojanstven položaj (načrtovanje poti, nepremagljive ovire …)

Predvsem pa se moramo vsi, ne samo v turizmu in dediščini, osredotočati na tisto kar ZMOREMO!

V drugem delu predavanja je predavateljica predstavila ključne skupine ljudi z oviranostjo in nekaj osnovnih zakonitosti dela z njimi. Večina prijemov je zelo preprostih in jih zlahka implementiramo.

GIBALNO OVIRANI

Vračunati čas za logistiko.

Preveriti pot, če je primerna za različne različice vozičkov.

Vodič naj počepne in se tako postavi v njihovo vidno polje.

GLUHI IN NAGLUŠNI

Vodič naj bo viden in dobro osvetljen.

Govori razločno in v zmernem tempu.

Z gibi usmerja pogled, a takrat ne govori.

SLEPI IN SLABOVIDNI

Manjše skupine.

Čas za premike je daljši.

Vodič naj prilagodi razlago s podrobnejšimi opisi.

TEŽAVE V DUŠEVNEM RAZVOJU

Vodenje mora biti hitro in učinkovito.

Vodenje naj bo zastavljeno skozi zgodbe z živalskimi in človeškimi liki.

Koncentracija obiskovalcev je zelo omejena.

Vsem skupinam je skupno, da ne potrebujejo pomilovanja ali pokroviteljstva, tem več profesionalno uslugo, ki sledi potrebam njihove oviranosti.

Zanimivosti:

Zavod in turistična agencija za dostopni turizem Premiki je specializirana za pripravo programov turizma za vse. Še posebej je zanimiva tale razpredelnica dostopnosti.

Specializirani turistični avtobusi za prevoz obiskovalcev na invalidskih vozičkih. V Sloveniji imamo dva. Gre za avtobuse, ki omogočajo dvig vozička in potnika hkrati in z odstranitvijo dela sedežev omogočajo prevoz potnikov v vozičkih. http://www.meteor.si/

 

Janja Sivec

1. DEL – Poletna šola interpretacije dediščine 2018