PEDAGOŠKI PROGRAMI ZA MLADINO MALO DRUGAČE

POLETNA ŠOLA INTERPRETACIJE 2016

Sodelovanje z Muzejem baroka se je pričelo s prvo poletno šolo interpretacije leta 2014. Muzejska stavba je bila obnovljena, a po večini prazna. V želji s svojim znanjem pomagati pri ustvarjanju te zgodbe, smo vsako naslednjo šolo interpretacije dediščine posvetili temi povezani z muzejem. Leta 2016 smo pripravili program za kulturno-naravoslovne dni za osnovnošolce iz celotne Slovenije.

Legende smo skupaj z Muzejem baroka Šmarje ustvarili nabor pedagoških programov, ki vključujejo interpretacijo za mladino s pomočjo orodij in medijev, ki so jim blizu. Cilj priprave programa je bil povezati kugo in barok ter vsebino predstaviti na mladim zanimiv način.

KUGA IN BAROK SKOZI RAZLIČNE VEDE

Ob raziskovanju lokalne zgodovine smo ugotovili, da sta tako za Šmarje pri Jelšah, kot tudi evropsko zgodovino kuga in barok začetek in konec dolgega obdobja socialnih, političnih in gospodarskih sprememb, ki nepovratno spremenijo podobo družbe, umetnosti in gospodarstva.

Temo tako interpretiramo iz vidika različnih disciplin: zgodovine, umetnostne zgodovine, kemije, biologije …  Pedagoške aktivnosti slonijo na metodah in orodjih mladinskega dela, ki zagovarja aktivno, neformalno učenje z veliko samostojnega dela in zabave.

PEDAGOŠKA KOMPONENTA

Seveda so programi namenjeni izobraževanju mladih o kulturni dediščini, a za razliko od cilja, podajati čim več informacij, smo si pri programih zastavili cilj vzpostavljanja odnosa do dediščine in razumevanja razvoja zgodovine. Predvsem povezave med vzroki in posledicami in kako razvoj zgodovine vpliva na njih danes.

Foto: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah

SMRDIŠ KOT KUGA