JANJA SIVEC
interpretatorka kulturn dediščine, samozaposlena v kulturi
uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja

Koordinatorka Interpret Europe za Slovenijo 

Usposabljanja in projekti:

feb. 2020 – Pisec interpretativnih besedil, Slovenska Bistrica

dec. 2019 – Vodnik interpretator, Novo mesto

dec. 2019 – Uvod v pisanje interpretativnih besedil, TMS

okt. – dec. 2019 – Svetovanje o interpretaciji zasebne etnološke zbirke

okt. 2019 – Vodnik interpretator, Ribnica

jun. 2019 – Pisec interpretativnih besedil, Ljubljana

apr. in maj 2019 – Vodnik interpretator (NP Risnjak)

jan. – okt. 2019 – Usposabljanja za lokalne turistične vodnike (Šmarješke Toplice, Žalec, Preddvor, Šentjur)

jan. 2019 – Vodnik interpretator, Šibenik

nov. 2018 – Vodnik interpretator, Ljubljana

okt. 2018 – Heritage Lab Kosovo: STORYTELLING & SIGNAGE GROUP

okt. 2018 Moje, tvoje, naše – interpretacija dediščine

feb. – jun. 2018 – “Jem drugače, jem domače” – oblikovanje zgodb

feb. – apr. 2018 – “Plavčkova dežela” – priprava pedagoških programov

nov. 2017 – Interpretation capacity building workshop for members of the Interpretation Working Group. The Balkan Museum Network (BMN).
okt. in nov. 2017 – Sklop delavnic “Vodenje skupin po dediščini”
sep. 2017 – Uvajanje metod in standardov interpretacije dediščine v izobraževalne programe. Projekt: Uživam tradicijo. Zavod Parnas. 
2017 Vodnik interpretator; Maribor (januar/februar; marec/april; november/december)

Prva skupina usposabljanja VODNIK INTERPRETATOR v Mariboru

Vodnik interpretator

 40-urno usposabljanje zajema:
– standarde interpretativnega vodenja,
– metodologijo interpretativnega vodenja,
– razvoj pozicijskega stavka,
– interpretativni nastop in interpretativni sprehod,
– osebna in neosebna interpretacija,
– praktične vaje ter analizo vodenja.

feb. 2017 – Tehnični muzej Slovenija: Prenašanje sporočil.
feb. 2017 – Turistična zveza Slovenije: Vodnik interpretator – Projekt Mladi turistični vodnik.
jan. 2017 – Muzej na prostem Rogatec: Uvod v interpretativno vodenje.
2016 – Vodnik interpretator, predstavitvene delavnice.
2015 – Dediščina od blizu.
2014 – Kako poveš svojo zgodbo.
2014 – Mladinski center Šentjur; izobraževanje o prepoznavanju naravne in kulturne dediščine ter njeni interpretaciji; priprava namiznih iger na temo lokalne dediščine.
2012 – dokumentiranje in raziskovanje Beškovnikove domačije v vasi Sv. Vid na Pohorju; priprava interpretacije domačije, priprava scenarija za vodiče.
2012, 2013 – izobraževanje za zasebne zbiratelje, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; izobraževanje o prepoznavanju, dokumentaciji in ohranjanju dediščine.
2012 – TIC Ljutomer; izobraževanje o interpretaciji kulturne dediščine, priprava delavnic.

Poletna šola interpretacije:

2019 – Tista o … Pripovedništvo, tematsko vodenje in interpretacija dediščine

2018 – Dostopna dediščina. 

2017 – Interpretacija krajine.
2016 – Priprava pedagoških programov za srednjo in osnovno šolo za Muzej baroka Šmarje pri Jelšah.
2015 – Priprava programa za otroke za Muzej baroka Šmarje pri Jelšah.
2014 – Analiza izkušnje obiskovalca – baročna umetnost v občini Šmarje pri Jelšah ter na Obsotelju in Kozjanskem.

Priprava in izvajanje pedagoških programov:
– Smrdiš kot kuga; kulturni in naravoslovni dan za osnovne šole v Muzeju baroka.
– Matej vrečar – duhovnik, matematik, urar; kulturni dan za osnovne šole v Muzeju baroka.
– Čebelja pot, Ljubljana; evalvacija in nadgradnja izobraževalnih programov za osnovnošolce s pomočjo metodologije interpretacije dediščine.

Mladinsko delo in interpretacija dediščine:

– Danes, naprej v preteklost; Mladinski center Šentjur

– Heritage interpretation for youth – webinar Interpret Europe

– Kako združiti mladinsko delo in interpretacijo; Mladinski center Šentjur
– Mladinsko delo in interpretacija dediščine; Mladinski klub Neteka

Analiza izkušnje obiskovalca:
2016 Čebelja pot v Ljubljani
2014 Pokrajinski muzej Murska Sobota

Izobraževanja:

2018 – Usposabljanje za trenerje PISCEV INTERPRETATIVNIH BESEDIL – Interpret Europe ( Brno, Češka republika)
2017 – Usposabljanje za trenerje GOSTITELJEV INTERPRETATORJEV – Interpret Europe (Praga, Češka republika)
2016 – Usposabljanje za trenerje VODNIKOV INTERPRETATORJEV- Interpret Europe (Praga, Češka republika)
2013 – delovna praksa v TellTale, Buxton (Velika Britanija); sodelovanje na projektih analiza izkušnje obiskovalca, mentorsko delo in svetovanje, delo na projektih, delo z obiskovalci.
2012 – Hyvärilä Youth and Holiday Centre, Metsäkartano Youth and Wilderness Centre, Metsäkartano; nadgradnja delavnice iz leta 2011.
2011 – delovna praksa v ARCH NEtwork, Comrie (Velika Britanija); sodelovanje pri projektih naravne in kulturne interpretacije.
2011 – Hyvärilä Youth and Holiday Centre, Finska, Hyvärilä; mednarodna delavnica o delu z mladimi.

2009 – diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; tema diplomske naloge: Zasebna etnološka zbirka v Dramljah, Etnološka zbirka kot člen razvoja podeželja.

Sodelovanje na mednarodnih konferencah:
– Engaging with diversity. Maj 2019 Sarajevo, BiH.

– Heritage and identity. Marec 2018 Koszeg, Madžarska.

– Interpretacija dediščine, interpretativne table. DSP – mednarodni simpozij “Literarne pokrajine”, november 2017, Lipica, Slovenija.
– I know this place. Interpret Europe – konferenca “Making connections: Re-imagining landscapes”. Oktober 2017 Inverness, Škotska.
– #TL;DR – združevanje interpretacije dediščine in maldinskega dela. Interpret Europe – konferenca “Interpretacije dediščine – za prihodnost Evrope”, maj 2016 Mechelen, Belgija.
– Povezovanje obiskovalcev z dediščino – Oblikovanje interpretacije dediščine glede na želje in potrebe naših obiskovalcev. SED – konferenca “Interpretacije kulturne dediščine”, oktober 2013, Ljubljana, Slovenija.