JANJA SIVEC
interpretatorka kulturne dediščine, samozaposlena v kulturi
uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja

Koordinatorka Interpret Europe za družbena omrežja

Projekti:

maj – nov. 2021 – Priprava programov interpretacija nesnovne dediščine narave; projekt LAS sodelovanje “Centri interpretacije zavarovanih območij”.

jun. 2021Pisec interpretativnih besedil, Celje

maj – junij 2021Vodnik interpretator, Slovenj Gradec

maj 2021Gostitelj interpretator, Park Škocjanske jame

maj 2021 – Delavnica (IZ)GRADNJA DOŽIVETJA DEDIŠČINE, Zgornja Savinjska dolina.

maj 2021 – (IZ)GRADNJA DOŽIVETJA DEDIŠČINE, 16-urna delavnica, Velike Lašče.

apr. 2021 – (Iz)Gradnja doživetja za obiskovalce s pripovedovanjem zgodb – usposabljanje za turistične vodiče (spletna delavnica); »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičare in Istre) do Kvarnerja«

mar. 2021 – “Uvod v interpretacijo dediščine”, Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija za javnost

mar. 2021 – Predavanje študentom OEiKA, FF Ljubljana “Interpretacija dediščine”

jan. – mar. 2021 – Produkt za družine; samo-vodena interpretacija, Muzej baroka.

mar. 2021 – Interpretacija dediščine in pripovedovanje zgodb za lokalne vodnike, TRG Vipava (spletna delavnica)

jul. 2021 – dec. 2021 – Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanje Sprehodi z Legendami

Poletna šola interpretacije:

2020 – Interpretacija za otroke in mladino

Priprava programov za otroke in mladino:

 • Sodelovanje pri zasnovi in izvedbi samo-vodenega produkta za družine – Muzej baroka Šmarje.
 • Priprava otroških točk v centru za obiskovalce Geopark Idrija.
 • Smrdiš kot kuga; kulturni in naravoslovni dan za osnovne šole v Muzeju baroka.
 • Matej vrečar – duhovnik, matematik, urar; kulturni dan za osnovne šole v Muzeju baroka.
 • Priprava pedagoških programov “Plavčkova dežela”. Center DUO Veržej
 • Čebelja pot, Ljubljana; evalvacija in nadgradnja izobraževalnih programov za osnovnošolce s pomočjo metodologije interpretacije dediščine.

Mladinsko delo in interpretacija dediščine:

 • Danes, naprej v preteklost; Mladinski center Šentjur
 • Heritage interpretation for youth – webinar Interpret Europe
 • Kako združiti mladinsko delo in interpretacijo; Mladinski center Šentjur
 • Mladinsko delo in interpretacija dediščine; Mladinski klub Neteka

Analiza izkušnje obiskovalca:

 • 2016 Čebelja pot v Ljubljani
 • 2014 Pokrajinski muzej Murska Sobota

Izobraževanja:

2009 – diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; tema diplomske naloge: Zasebna etnološka zbirka v Dramljah, Etnološka zbirka kot člen razvoja podeželja.

Sodelovanje na mednarodnih konferencah:

– Fostering heritage communities. Maj 2020, Spletna konferenca IE.