V interpretaciji dediščine se venomer soočamo s predstavljanjem zgodb. Bodisi je to naša lastna zgodba (osebna ali o dediščini, s katero živimo) ali kot v primeru interpretatorjev zgodbe tistih, ki iščejo pomoč kako najbolje približati njihovo zgodbo ciljni publiki.
Ključno je ohraniti individualni pristop k vsaki posamezni zgodbi, vzpostaviti sinergijo med »lastnikom« zgodbe, načeli interpretacije in osebnim pogledom interpretatorja. Ščepec nesnovnega!
Osnovna načela snovanja zgodb temeljijo na metodologiji interpretacije dediščine, ki jo razvija Interpret Europe, mednarodno združenje za interpretacijo dediščine. A skozi leta delovanja na področju interpretacije sem tudi tej zgodbi dodala nekaj svojega.

SPOROČILO
Vaša zgodba naj ima osnovno sporočilo. To je nekaj, kar želite, da ljudje razumejo po tem, ko slišijo ali preberejo vašo zgodbo.

EDINSTVENOST
Zgodba naj odraža vašo edinstvenost. Zakaj ste vi nekaj posebnega oz. kaj vas odlikuje?
V razmislek:
Lokacija – kako vpliva na vas, ste zaradi nje edinstveni?
Dediščina in tradicija – osebna zgodba, lokalna in regionalna dediščina. Kako se dediščina in tradicija odražata v vaši zgodbi.
Narava-človek-kultura – kako se ta povezanost odraža v vaši zgodbi.
Osebna filozofija – zakaj počnete stvari tako, kot jih počnete. Kaj je vaša motivacija in kaj so vaši cilji.

VREDNOTE IN INFORMACIJE
Zgodbe so sestavljene iz informacij in vrednost, ki jih skozi zgodbo posredujete.
Pri predajanju sporočila izberite dejstva, ki podpirajo vaše sporočilo in vaši publiki razkrivajo različne pomene dediščine.


OBLIKA ZGODBE
Zgodbe, ki so namenjene pisnim predstavitvam, naj bodo v prvi vrsti kratke, jedrnate in privlačne.

Osnovna priporočila pri pisanju so:

• Pišite kratke stavke.
• Besedilo razdelite na odstavke.
• Tekst naj ne bo daljši od 200 besed. Povprečen bralec prebere 100 besed v približno minuti. Najmočnejšo koncentracijo ima bralec prvih 30 sekund.
• Prvi odstavek naj na kratko sporoči vaše bistvo.
• Tekst naj bo privlačen za bralca. Uporabite sredstva, ki bralca pritegnejo k branju (citate, vprašanja, zanimive trditve …).
• Tekst preverite pri čim več osebah, ki niso tesno povezane z vašo dejavnostjo. Tako boste preverili razumljivost zapisanega.

 

Janja Sivec

OBLIKOVANJE ZGODBE
Označena na: