Za mano je prvo izobraževanje Vodnik interpretator, ki se je odvijalo v Mariboru med 27. – 29. 1. in 11. – 12. 2. 2017. V sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo smo pod isto streho gostili turistične vodnike, izvajalce delavnic, izobraževalce, projektne vodje ter pedagoške delavce. Še posebej smo bili veseli, ker so izobraževanje prepoznali interpretatorji tako naravne kot kulturne dediščine. Širok nabor znanja udeležencev, osebnostnih lastnosti ter tako življenjskih kot profesionalnih izkušenj, je oplemenitil naša druženja in podane vsebine nadgradil z odprtim dialogom.

Izobraževanje in druženje z udeleženci izobraževanja, ki skoraj vsak zase prihaja iz svojega področja specializacije, mi je dalo širino. Širino v smislu razmišljanja o dejstvih in kako jim, skozi pogled z različnih zornih kotov, dati različne pomene, ter s tem dejstvom približati čim večjemu številu posameznikov v skupini. (Nina Buh, turistična vodnica Terme Zreče)

Struktura izobraževanja s približno 30% podajanja teoretičnih vsebin in 70% praktičnih vaj se je izkazala za zmagovito kombinacijo. Tudi iz slišanih refleksij je bilo razbrati, da je prav podprtost teorije s praktičnim delom tisto, kar dela to izobraževanje tako uspešno.

Tečaj je na koncu presegel moja pričakovanje. Všeč so mi bili primeri, saj se nismo učili samo teorije, ampak smo znanje še praktično udejanjili. Všeč mi je bilo to, da smo se v danem trenutku morali zelo hitro znajti in da nismo imeli dosti časa, da bi razmišljali kaj bi storili. Se pravi, smo morali takoj reagirati, kar pa počnemo tudi v svojih službah dnevno. Znanje se že trudim uporabljati v praksi in prepričana sem, da mi je izobraževanje koristilo. Izobraževanje priporočam vsem, ki delajo v turizmu, saj bodo na objekte in pojave začeli gledati še z druge perspektive in se začeli zavedati, da se moramo v turizmu dnevno prilagajati, iskati nove rešitve, se dnevno informirati in nenazadnje tudi izobraževati. (Anita Špilak Benko, vodnica v doživljajski park Vulkanija)

Marsikatero od podanih vsebin so udeleženci že poznali oz. jo najpogosteje nezavedno uporabljali, a nekaj ozavestiti in to potem načrtno uporabiti pri interpretaciji je nekaj povsem drugega. To se je pokazalo pri praktičnih vajah, ko se je kdaj pa kdaj zataknilo oz. so se udeleženci znašli pred različnimi dilemami.

Zelo mi je pomagalo, da sem kot kandidatka za trenerko vodnikov interpretatorjev izkusila celoten program in se soočala z istimi težavami in miselnimi procesi. Ko misliš, da znaš in zmoreš, pa ti nekdo spremeni zorni kot in si na trenutek izgubljen.

Nov mi je pristop priprave vodenja, ki gre nekako “od zadaj naprej”. Na klasičnem vodenju se načeloma vnaprej pove, o čem se bo govorilo, in se potem nadaljuje s podrobnostmi, pri čemer večinoma ne gre za tematsko vodenje, ampak za skupek reči. Ravno zaradi tega se mi je že ob začetku izobraževanja porajalo vprašanje, kako zadevo inkorporirati v vodenja, ki jih običajno izvajam. /…/ Ne vem sicer, kakšna vodenja vse bom izvajala v prihodnje, a v takšna, kot sem jih do sedaj, bi lahko to vključila mogoče v segmentu ali dveh. Nekatere elemente sicer že uporabljam (npr. več različnih pripomočkov, metod), tudi kakšna vprašanja, ampak je, kot rečeno, ponavadi premalo časa oz. samo vodenje tematsko preširoko. (Barbara Izlakar; lokalna turistična vodnica) 

Mentorsko delo na tem izobraževanju mi je ponudilo nov izziv. Prvič sem se soočila z tako širokim in odprtim krogom udeležencev s tako pestrim naborom profesionalnih kompentenc in potreb. Pomisleki, ali lahko ponudim dovolj delujočim v sektorju naravne dediščine oz. profesionalnim turističnim vodnikom, so se kmalu razblinili. Interpretacija dediščine je samostojna stroka, ki deluje tako pri interpretaciji naravne, kulturne, snovne in nesnovne dediščine. Kar so dokazali izvrstni, zagnani, aktivni, analitični, inovativni udeleženci, ki so izkazali veliko mero vzdržljivosti in iznajdljivosti pri ne najbolj optimalnih pogojih za terensko delo. A skupaj nam je uspelo.

Največ od vsega pa mi pomenijo njihove besede, da vseskozi razmišljajo, kako bi lahko naučeno uporabili, prenesli v to kar počnejo. To je bistvo vseživljenjskega izobraževanja in tega kar želimo prenesti vsem, ki se ukvarjajo z vodenjem.

Janja Sivec

(Fotografije: Jože Prah in Janja Sivec)

VODNIK INTERPRETATOR – daje širino, ponuja nov pristop k vodenju, teorijo preizkusi v praksi
Označena na: