JANJA SIVEC interpretatorka kulturne dediščine, samozaposlena v kulturi uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja   Projekti: mar. 2023 – Izobraževanje za lokalne turistične vodnike, Sevnica  mar. 2023 – Interpretacija za otroke, Lemberg pri Šmarju  mar. 2023 – Oblikovanje zgodb, Maribor