Martina Fekonja

uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja

KD Legende:
Sodelovanje na poletni šoli interpretacije:
2017 – Interpretacija naravne dediščine
2016 – Priprava izobraževalnih programov za srednjo in osnovno šolo za Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
2014 – Analiza izkušnje obiskovalca – baročna umetnost v občini Šmarje pri Jelšah ter na Obsotelju in Kozjanskem

Drugo delo:
od 2017 Zgodovinski arhiv Ljubljana

2015 – 2017 Društvo slovenskih pisateljev
– organizacija literarnega festivala Slovenski dnevi knjige,
– koordinacija projektov mednarodnega sodelovanja,
– organizacija mednarodnega literarnega festivala Vilenica,
– organizacija literarnih dogodkov (Pisateljski oder na Slovenskem knjižnem sejmu, Kulturna soseska …)
– PR.

od 2015 Turistično-kulturno društvo Trškogorsko srce
– vodenje petja pri Trškogorskih ljudskih pevkah,
– organizacija in povezovanje dogodkov.

2014 – 2015 Občina Šmarješke Toplice
– sodelovanje pri gradnji Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi,
– TIC Šmarješke Toplice.

2008 – 2014 Javna agencija za knjigo RS

2006 – 2008 Mestni muzej Ljubljana
– postavljanje razstav,
– vodič.