Katere zgodbe še živijo v lokalni skupnosti in katere bi lahko iztrgali pozabi ter jih iz terenskih zapiskov, knjig, lokalnega spomina ponovno obudili? To so vprašanja, ki smo si jih zastavili in nanje iskali odgovore člani študijskega krožka Z Legendami po Bistrici ob Sotli, ki je potekal v organizaciji KD Legende in podpori Knjižnice Bistrica ob Sotli v letu 2022.

Študijski krožek Z Legendami po Bistrici ob Sotli je bil namenjen spodbujanju raziskovanja nesnovne dediščine v lokalni skupnosti ter učvrstitvi identitete lokalnega prebivalstva, kot skupne točke povezovanja ter podpore lokalni skupnosti.
Člani krožka smo pridobili veščine pripovedovanja zgodbe in krepili veščine nastopanja pred slušatelji in kamero, spoznali smo tehnike interpretacije nesnovne dediščine ter spoznali in izvajali metode raziskovalnega dela - strukturirani pogovori z deležniki iz lokalne skupnosti. Člani krožka smo zbrane informacije ovrednotili ter jih povezali v smiselno celoto z namenom predstavitve nesnovne dediščine Bistrice ob Sotli lokalni in širši javnosti.

Po zgodbah ustvarili 4. šolci OŠ Bistrica ob Sotli; Foto.: I. Černelč

Naše glavno orodje je bilo pripovedovanje. Oblika poučevanja, razlaganja in druženja, ki je stara kot človeštvo samo, v zadnjem času vedno bolj pridobiva na veljavi. Kot umetniška zvrst, orodje za ohranjanje nesnovne dediščine ter kamenček v mozaiku identitete nekega kraja in ljudi, ki živijo v njem.
Člani krožka smo raziskali zapisane in žive zgodbe, njihovo umestitev v prostore ter povezavo z naravno in kulturno dediščino kraja. Na podlagi zbranih zgodb, smo pripravili več dogodkov ter produktov, ki pomagajo pri zavedanju o pomenu zgodb in njihovem ohranjanju. S sprehodom smo zgodbe umestili v prostor in jih povedali tam, kjer so se zgodbe zgodile oz. ob dediščini, ki je temelj zgodbe. 

Sprehod z Legendami po BoS; Foto.: Irena Černelč 

V sklopu študijskega krožka, smo poleg rednih srečanj članov ter Sprehoda z Legendami po Bistrici ob Sotli, pripravili tudi pripovedovalski večer v Davjeku, kraškem izviru v Dekmanci, kjer smo se v četrtek, 23. 6. 2022, ob 20:00 predstavili pripovedovalci študijskega krožka, kot tudi priznano pripovedovalsko ime - Irena Cerar. 

 

Pripovedovalski večer v Davjeku; Foto.: Vid Slana 

Z Legendami smo spoznali Bistrico ob Sotli