Individualno svetovanje je namenjeno vsem ponudnikom turističnih storitev, upravljavcem dediščine in ponudnikom dodatnih vsebin na podeželju.

Svetovanje zajema:
– obisk ponudnika na terenu,
– raziskavo širšega terena ter vpetost individualne zgodbe v širšo sliko,
– analizo in podajanje predlogov,
– individualno delo s ponudnikom na enem od področij (razvoj zgodbe oz. interpretacije za ponudnika, tehnika vodenja, interpretativno vodenje, oblikovanje vodenja, oblikovanje ponudbe, oblikovanje pedagoških programov, oblikovanje in razvoj neosebne komunikacije …)
– individualno delo ponudnika ter mentoriranje (ponudnik ima v sklopu mentorstva po dogovoru z mentorjem tudi določene naloge, ki jih opravi in predloži mentorju v pogled in nadaljnje predloge).

Za več informacij o programu nas kontaktirajte na info@dlegende.com.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE