VODENJE SKUPIN PO OBJEKTU DEDIŠČINE

5-urna delavnica je namenjena tistim, ki opravlja vodenje skupin kot sekundarno aktivnost oz. podporo primarni dejavnosti (npr. čebelarji). Izobraževanje temelji na osnovah vodenja skupine, komunikacije s skupino, priprave na vodenje, retorika, govorica telesa, prilagajanje publiki …

Udeleženci usposabljanja spoznajo:
– osnove verbalne in neverbalne komunikacije,
– potrebe naših obiskovalcev,
– osnovne tehnike vodenja obiskovalcev,
– razlika med dejstvi in pomeni,
– moč zgodbe in kako zasnovati zgodbo,
– ustvarjanje dialoga z obiskovalci.

PRENAŠANJE SPOROČILA

5-urna delavnica za osebje, ki vodi različne skupine po različnih vsebinah in bi želeli svoja vodenja nadgraditi. Izobraževanje temelji na interpretaciji dediščine s posebnim poudarkom na oblikovanju in prenašanju sporočila naši ciljni publiki. Udeleženci spoznajo zakaj je pomembno imeti jasno oblikovano sporočilo, ki ga želimo prenesti našim slušateljem. Kakšna je prednost tega pristopa pred v naprej pripravljenim podatkovnim scenarijem.

Udeleženci usposabljanja spoznajo:
– iskanje bistva v podatkih,
– razlike med dejstvi in pomeni,
– oblikovanje in prenašanje sporočila,
– edinstvenost dediščine,
– moč zgodbe,
– odkrivanje skrite dediščine.

KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI

5-urna delavnica KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI je namenjena različnim oblikam komunikacije z obiskovalci. Izobraževanje temelji na poznavanju različnih kriterijev za segmentacijo obiskovalcev ter praktičnih vajah za hitro prilagajanje vsebine in načina naše komunikacije.

Udeleženci usposabljanja spoznajo:
– metodo »Analiza izkušnje obiskovalca«,
– osnove interpretativnega pisanja,
– različne ciljne skupine ,
– prilagajanje vsebine različnim ciljnim skupinam.

MLADI IN DEDIŠČINA – vključevanje interpretacije dediščine v delo z otroci in mladostniki

5-urna delavnica, ki sledi metodologiji mladinskega dela, kot neformalnega dela z mladimi, ki je zelo aktivno, razgibano in ponuja drugačno obliko učenja in dela. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki si želijo drugačnega pristopa k delu z otroki in mladimi.

Udeleženci usposabljanja spoznajo:
– metodologijo mladinskega dela,
– osnove interpretacije dediščine,
– primere aktivnosti za različne starostne skupine otrok in mladih.

 

Za več informacij o delavnicah nas kontaktirajte na info@dlegende.com.

DELAVNICE