Strokovnjaki za interpretacijo dediščine skozi oči obiskovalca obiščejo izbrano lokacijo (muzeji, tematske poti, objekti dediščine, interpretacijski centri, izkustveni parki …) in analizirajo ali so potrebne informacije obiskovalcu na voljo na dovolj jasen način.

Analiza izkušnje obiskovalca je sestavljena iz več delov:
1. Pred obiskom:
– analiza ponudbe, prisotnosti v turistični ponudbi, dostopnosti informacij, prisotnost na spletnih forumih …
2. Med obiskom:
– prihod: dostopnost, oznake, orientacija, ponudba, sprejem …
– med obiskom: oznake, orientacija, interpretacija …
– zaključek obiska: slovo od obiskovalcev, dodatna ponudba in ponovni obiski …

Rezultat analize izkušnje obiskovalca podamo naročniku v obliki elaborata, ki ga predstavimo na zaključnem sestanku.

Za več informacij o programu nas kontaktirajte na info@dlegende.com.

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA