Informacija naproti interpretaciji

Interpretacija, ni degradiranje dediščine, ampak razkrivanje različnih pomenov, ki temeljijo na točnih informacijah in prevajanje teh informacij  v jezik, ki je razumljiv našim obiskovalcem! Pogovor ob kavi je nanesel na analizo predstave, ki temelji na približevanju tekstov velikanov slovenske literature mlajšim generacijam. S predelavo teh tekstov se je po mnenju…

Od ust – na računalnik – do ust?

V okviru projekta CD-ETA Collaborative Digitalization of Natural and Cultural heritage (S sodelovanjem do digitalizacije naravne in kulturne dediščine) je 18. oktobra 2017 v Škofji Loki potekal tematski seminar z naslovom Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine. Namen projekta CD-ETA je izboljšati politiko digitalizacije naravne in kulturne dediščine ter na podlagi izmenjave…

Interpret Europe KONFERENCA

Making connections: Re-imagining landscapes je bil naslov letošnje mednarodne konference v organizaciji IE (Evropskega združenja za interpretacijo dediščine Interpret Europe) in AHI (Združenja za interpretacijo dediščine s sedežem v Veliki Britaniji). Konferenca se je odvijala na severu Škotske, kjer je krajina osnovna materija interpretacije dediščine. [caption id="attachment_577" align="aligncenter" width="300"] Zahodna…
Legende vas vabimo, da se v OKTOBRU in NOVEMBRU 2017, udeležite vsebinsko različnih delavnic namenjenih tistim, ki se ukvarjajo s sprejemanjem in vodenjem skupin po dediščini, turističnim delavcem oz. vsem, ki bi si želeli nadgraditi svoje znanje z metodologijo interpretacije dediščine ali nadgraditi svoje pedagoške programe.Udeležba na delavnicah je brezplačna.Prijavnico na delavnice najdete…
Martina Fekonja uni. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja KD Legende: Sodelovanje na poletni šoli interpretacije: 2017 – Interpretacija naravne dediščine 2016 – Priprava izobraževalnih programov za srednjo in osnovno šolo za Muzej baroka Šmarje pri Jelšah 2014 – Analiza izkušnje obiskovalca – baročna umetnost v občini Šmarje pri Jelšah ter…

DELAVNICE

VODENJE SKUPIN PO OBJEKTU DEDIŠČINE 5-urna delavnica je namenjena tistim, ki opravlja vodenje skupin kot sekundarno aktivnost oz. podporo primarni dejavnosti (npr. čebelarji). Izobraževanje temelji na osnovah vodenja skupine, komunikacije s skupino, priprave na vodenje, retorika, govorica telesa, prilagajanje publiki … Udeleženci usposabljanja spoznajo: - osnove verbalne in neverbalne komunikacije,…

PRIPRAVA IN EVALVACIJA PEDAGOŠKIH PROGRAMOV

Različnim izvajalcem pedagoških programov (vrtci, osnovne in srednje šole, muzeji ...) nudimo pripravo novih pedagoških programov ter evalvacijo in svetovanje za nadgradnjo že obstoječih. Ponudba vključuje: - poglobljen pogovor z naročnikom, - analizo stanja, raziskovanje ter zbiranje informacij, - evalvacijo že obstoječih programov, - pripravo novih pedagoških programov. Za več…

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Individualno svetovanje je namenjeno vsem ponudnikom turističnih storitev, upravljavcem dediščine in ponudnikom dodatnih vsebin na podeželju. Svetovanje zajema: - obisk ponudnika na terenu, - raziskavo širšega terena ter vpetost individualne zgodbe v širšo sliko, - analizo in podajanje predlogov, - individualno delo s ponudnikom na enem od področij (razvoj zgodbe oz.…

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA

Strokovnjaki za interpretacijo dediščine skozi oči obiskovalca obiščejo izbrano lokacijo (muzeji, tematske poti, objekti dediščine, interpretacijski centri, izkustveni parki ...) in analizirajo ali so potrebne informacije obiskovalcu na voljo na dovolj jasen način. Analiza izkušnje obiskovalca je sestavljena iz več delov: 1. Pred obiskom: - analiza ponudbe, prisotnosti v turistični…