Interpret Europe – Evropsko združenje za interpretacijo dediščine

Konec leta 2017 mi je bila zaupana naloga nacionalne koordinatorke Interpret Europe (v nadaljevanju IE) za Slovenijo. Evropsko združenje za interpretacijo dediščine združuje skoraj 600 članov iz celega sveta, ki delujejo na področju interpretacije dediščine. Z več kot 60 člani je Slovenija v samem vrhu držav z najštevilčnejšim članstvom v organizaciji.

Zgodovina povezovanja interpretatorjev v organizacije sega v drugo polovico 20. stoletja, ko so z združitvijo več organizacij v ZDA ustanovili NAI (National Association for Interpretation) – Nacionalno združenje za interpretacijo, in v Evropi leta 1975 The Association for Heritage Interpretation, ki deluje na področju VB in Irske. Prav v teh dveh organizacijah je podporo in okvire delovanja našla IE, ki je kot odprta mreža zaživela že leta 2000, uradno pa bila ustanovljena leta 2010 v Sloveniji.

Ustanovitvena konferenca, utrinki iz ekskurzij po Sloveniji (Foto: Leopold Methans)

Z glavnim ciljem izmenjave idej, izkušenj, ustvarjanjem dialoga in krepitvijo stroke interpretacije dediščine po celotni Evropi, je združenje v zadnjih letih pridobilo tako na veljavi kot članstvu, ki je razpršeno v skoraj 50 držav. Povabila iz evropskega političnega vrha v Bruslju kažejo na prepoznavnost organizacije kot enega izmed ključnih deležnikov pri varovanju narave in kulturne dediščine. Tako je IE članice European Heritage Alliance in v odboru Evropske komisije za leto evropske kulturne dediščine 2018.

Posebnost IE je tudi v tem, da deluje na prostovoljni bazi. To je mogoče, ker člani prevzamemo določene naloge nase in s svojim volonterskim delom pripomoremo k razvoju in krepitvi organizacije. Člani lahko prevzamejo odgovornost in postanejo nacionalni koordinatorji oz. predlagajo vzpostavitev tima za področje, ki ga IE trenutno še ne pokriva. Lahko pa se vključijo v katerega izmed obstoječih timov in s tem pripomore k uspešnosti organizacije.

Krepitev znanja in kompetenc je pri IE mogoča na več ravneh.

Novičnik, ki izhaja štirikrat na leto, združuje vsebine, ki jih pripravljajo člani različni timov, revizije strokovnih prispevkov in primeri dobrih praks interpretacije iz celega sveta.

Konference in dogodki so glavne točke srečanja, izmenjave znanja in osebnega kontakta z interpretatorji s celega sveta. Oktobra 2017 je bila konferenca v škotskem Invernessu, naslednja konferenca bo marca na Madžarskem.

Obisk Highland folk museum v okviru konference v Invernessu 2017

Izobraževalni program IE postajajo vedno bolj prepoznan produkt, ki trenutno zajema programe:

– vodnik interpretator,

– gostitelj interpretator,

– pisec interpretativnih besedil,

– živa oz. uprizoritvena interpretacija.

Vsa usposabljanja temeljijo na standardih kakovosti, ki jih določa IE in ob uspešnem zaključku kandidati pridobijo potrdila izdana s strani IE.

 

Janja Sivec

nacionalna koordinatorka Interpret Europe za Slovenijo

janja.sivec@interpret-europe.net