VODNIK INTERPRETATOR

VODNIK INTERPRETATOR

40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja. Program usposabljanja zajema: – standarde interpretativnega vodenja, – metodologijo interpretativnega

DELAVNICE

DELAVNICE

VODENJE SKUPIN PO OBJEKTU DEDIŠČINE 5-urna delavnica je namenjena tistim, ki opravlja vodenje skupin kot sekundarno aktivnost oz. podporo primarni dejavnosti (npr. čebelarji). Izobraževanje temelji na osnovah vodenja skupine, komunikacije s skupino, priprave na vodenje, retorika, govorica telesa, prilagajanje publiki

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Individualno svetovanje je namenjeno vsem ponudnikom turističnih storitev, upravljavcem dediščine in ponudnikom dodatnih vsebin na podeželju. Svetovanje zajema: – obisk ponudnika na terenu, – raziskavo širšega terena ter vpetost individualne zgodbe v širšo sliko, – analizo in podajanje predlogov, – individualno

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA

Strokovnjaki za interpretacijo dediščine skozi oči obiskovalca obiščejo izbrano lokacijo (muzeji, tematske poti, objekti dediščine, interpretacijski centri, izkustveni parki …) in analizirajo ali so potrebne informacije obiskovalcu na voljo na dovolj jasen način. Analiza izkušnje obiskovalca je sestavljena iz več