VODNIK INTERPRETATOR

40-urno usposabljanje s potrdilom Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe) je namenjeno vsem vodnikom, ki želijo svoje kompetence predstavljanja naravne in kulturne dediščine nadgraditi z metodami in standardi interpretativnega vodenja. Program usposabljanja zajema: - standarde interpretativnega vodenja, - metodologijo interpretativnega vodenja, - razvoj pozicijskega stavka, - interpretativni nastop in interpretativni…

Pisec interpretativnih besedil

 Pisec interpretativnih besedil 4. 6.– 6. 6. in 12. 6.–13. 6. 2021, Celje 40-urno usposabljanje Interpret Europe https://youtu.be/WD0-rx57DtI Želite ujeti bistvo svoje dediščine v pisani besedi? 40-urno usposabljanje se loteva moči besed. Naučili se boste sprostiti svojo kreativnost, kako vedeti kdaj pisati strnjeno in kdaj so potrebna dodatna pojasnila, kako…

GOSTITELJ INTERPRETATOR

Ponudite obiskovalcem drugačno doživetje! Pokažite jim vašo edinstvenost ter jih povežite z dediščino regije. Usposabljanje GOSTITELJ INTERPRETATOR za vse ponudnike turističnih storitev na podeželju.  Kot ključni deležniki pri promociji ne samo svojih izdelkov in storitev, ampak tudi širše kraja in regije, se vsakodnevno srečujete z vedno novimi zahtevami današnjega gosta.…

V naravi z zgodbami

Pred davnimi časi, ko je bil svet še mlad, tam za devetimi gorami... Tako nekako se začenjajo zgodbe, ki jih pripovedujemo Legende. Legende že dlje časa zbiramo in pripovedujemo zgodbe. Končno je dozorela ideja, da te zgodbe ponudimo tudi vsem tistim, ki verjamejo v moč narave, si dovolijo verjeti in…

DELAVNICE

VODENJE SKUPIN PO OBJEKTU DEDIŠČINE 5-urna delavnica je namenjena tistim, ki opravlja vodenje skupin kot sekundarno aktivnost oz. podporo primarni dejavnosti (npr. čebelarji). Izobraževanje temelji na osnovah vodenja skupine, komunikacije s skupino, priprave na vodenje, retorika, govorica telesa, prilagajanje publiki … Udeleženci usposabljanja spoznajo: - osnove verbalne in neverbalne komunikacije,…

PRIPRAVA IN EVALVACIJA PEDAGOŠKIH PROGRAMOV

Različnim izvajalcem pedagoških programov (vrtci, osnovne in srednje šole, muzeji ...) nudimo pripravo novih pedagoških programov ter evalvacijo in svetovanje za nadgradnjo že obstoječih. Ponudba vključuje: - poglobljen pogovor z naročnikom, - analizo stanja, raziskovanje ter zbiranje informacij, - evalvacijo že obstoječih programov, - pripravo novih pedagoških programov. Za več…

INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Individualno svetovanje je namenjeno vsem ponudnikom turističnih storitev, upravljavcem dediščine in ponudnikom dodatnih vsebin na podeželju. Svetovanje zajema: - obisk ponudnika na terenu, - raziskavo širšega terena ter vpetost individualne zgodbe v širšo sliko, - analizo in podajanje predlogov, - individualno delo s ponudnikom na enem od področij (razvoj zgodbe oz.…

ANALIZA IZKUŠNJE OBISKOVALCA

Strokovnjaki za interpretacijo dediščine skozi oči obiskovalca obiščejo izbrano lokacijo (muzeji, tematske poti, objekti dediščine, interpretacijski centri, izkustveni parki ...) in analizirajo ali so potrebne informacije obiskovalcu na voljo na dovolj jasen način. Analiza izkušnje obiskovalca je sestavljena iz več delov: 1. Pred obiskom: - analiza ponudbe, prisotnosti v turistični…

UVOD V KONCEPT INTERPRETATIVNEGA VODENJA

  »Zakaj? Da bi izkusili, kako je pomembno omogočiti obiskovalcem aktivno sodelovanje in skozi uporabo vseh čutov soustvarjati doživetja, po katerih današnji človek tako hrepeni. Da bi skozi uporabo interpretacijskih tehnik postala vodenja bolj srčna, zanimiva, povezovalna in soustvarjalna, s čimer bi doprinašala k osebni rasti posameznika, k boljšim medosebnim odnosom…