Interpretation for children

Interpretation for children

Interpretation for children workshop is a 16-hour (2 days) programme that focuses on implementing quality standards of heritage interpretation into programmes for children. 
In the workshop will take a look at:
how we learn, 
what are the advantages and limitations of knowing the age group we are working for, 
guidelines for children´s interpretation, 
quality standards of heritage interpretation, 
toolbox of activities and how to use them 
and the planning process. 

Ko slišim travo rast – pripovedovanje zgodb v naravi

Ko slišim travo rast – pripovedovanje zgodb v naravi

Lani so zaživeli, letos pa razcveteli Sprehodi z Legendam. Koncept, ki temelji na pripovedovanju zgodb v prostoru, ko naravno in kulturno dediščino interpretiramo na podlagi povedk, pravljic, legend in resničnih zgodb. Sprehodi se širijo in novim idejam ni videti konca. Smo pa bile pri predstavitvi koncepta tako uspešne, da so programe, ki bi temeljili na nesnovni dediščini narave, vključili tudi v projekt sodelovanja LAS „Centri interpretacije zavarovanih območji“, ki vključuje štiri lokacije na zavarovanih območjih narave.